Dagens EKIMlektion 23 novembeer

LEKTION 327

Jag behöver bara ropa och Du kommer att svara mig.

1. Det begärs inte av mig att jag skall ta emot frälsningen på grundval

av en tro som inte är understödd. För Gud har lovat att Han

kommer att höra mitt rop och Själv svara mig. Låt mig bara lära

mig genom min erfarenhet att detta är sant, och jag kommer helt

säkert att sätta min tro till honom. Det är denna tro som kommer

att bestå, och föra mig längre och längre fram på den väg som

leder till Honom. För på så sätt kommer jag att vara säker på att

Han inte har övergivit mig utan fortfarande älskar mig, och bara

väntar på mitt rop för att ge mig all den hjälp jag behöver för att

komma till Honom.

2. Fader, jag tackar Dig för att jag aldrig kommer att uppleva att Du

sviker Dina löften om jag bara sätter dem på prov. Låt mig därför

försöka pröva dem, och inte döma dem. Ditt Ord är ett med Dig. Du

ger medlen genom vilka vissheten kommer, och förvissningen om Din

beständiga Kärlek uppnås till sist.

Lämna ett svar