Dagens EKIMlektion 19 december

LEKTION 353

Mina ögon, min tunga, mina händer, mina fötter

har i dag endast ett syfte; att ges till Kristus så att

Han kan använda dem för att välsigna världen

med mirakler.

1. Fader, jag ger i dag allt som är mitt till Kristus, så att Han kan använda

det på det sätt som bäst kommer att tjäna det syfte jag delar med Honom.

Ingenting är enbart mitt, för Han och jag har förenats i syftet.

På så sätt har inlärningen nästan nått sitt bestämda slut. En stund

arbetar jag med Honom för att tjäna Hans syfte. Sedan försjunker jag i

min Identitet, och inser att Kristus endast är mitt Själv.

Lämna ett svar