Dagens EKIMlektion 21 oktober

LEKTION 294

Min kropp är ett helt neutralt ting.

1. Jag är Guds Son. Och kan jag vara någonting annat också?

Skapade Gud det dödliga och det förgängliga? Vilken nytta har

Guds älskade Son av det som måste dö? Och ändå ser ett neutralt

ting inte döden, för rädslans tankar är inte investerade där,

inte heller har det givits någon parodi på kärlek. Dess neutralitet

skyddar det så länge det är användbart. Och efteråt, när det inte

längre har något syfte, läggs det åt sidan. Det är inte sjukt, inte

heller gammalt eller skadat. Det har helt enkelt ingen funktion,

behövs inte och kastas bort. Låt mig inte se det som mer än

detta i dag; användbart för en tid och dugligt till att tjäna, som

behåller sin användbarhet så länge det kan tjäna, och sedan ersätts

av någonting bättre.

2. Min kropp, Fader, kan inte vara Din Son. Och det som inte är skapat

kan inte vara syndigt, inte heller utan synd; varken bra eller dåligt. Så

låt mig använda den här drömmen till att hjälpa Din plan så att vi vaknar

ur alla drömmar som vi gjorde.

Lämna ett svar