Dagens EKIMlektion 14 januari

LEKTION 14

Gud skapade inte en meningslös värld.

1. Dagens tankegång är naturligtvis anledningen till att en

meningslös värld är omöjlig. Det Gud inte skapade existerar

inte. Och allt som verkligen existerar, existerar så som Han skapade

det. Den värld du ser har ingenting med verkligheten att

göra. Den har du själv gjort, och den existerar inte.

2. Dagens övningar skall göras med slutna ögon hela tiden. Den

stund när du söker i sinnet bör vara kort, högst en minut. Gör

inte mer än tre övningar med dagens tankegång såvida du inte

tycker att de känns bra. Om du gör det, kommer det att bero på

att du verkligen förstår vad de är till för.

3. Tankegången i dag är ytterligare ett steg i att lära dig att släppa

de tankar som du har tillskrivit världen, och att se Guds Ord i

deras ställe. De första stegen i detta utbyte, som i sanning kan

kallas frälsning, kan vara ganska svåra och till och med ganska

smärtsamma. En del av dem kommer att leda dig rakt in i rädslan.

Du kommer inte att lämnas där. Du kommer att gå långt

bortom den. Vi går mot fullkomlig trygghet och fullkomlig frid.

4. Tänk med slutna ögon på alla de fasor i världen som dyker

upp i ditt sinne. Namnge dem var och en allt eftersom de kommer

för dig, och förneka sedan dess verklighet. Gud skapade

dem inte, och därför är de inte verkliga. Säg till exempel:

Gud skapade inte det där kriget, och därför är det inte verkligt.

Gud skapade inte den där flygplanskraschen, och därför är den

inte verklig.

Gud skapade inte den där katastrofen [specificera], och därför

är den inte verklig.

5. Lämpliga objekt att tillämpa dagens tankegång på inkluderar

också allt som du är rädd för skall hända dig själv, eller någon

som du är orolig för. Namnge i varje enskilt fall “katastrofen“

mycket specifikt. Använd inte allmänna termer. Säg till exempel

inte “Gud skapade inte sjukdom“ utan “Gud skapade inte cancer,“

eller hjärtattacker, eller vad det nu kan vara som väcker

rädsla hos dig.

6. Detta som du ser på utgör din personliga repertoar av fasor.

Dessa ting är del av den värld du ser. Några av dem är illusioner

som du delar med andra, och andra är del av ditt personliga

helvete. Det spelar ingen roll. Det Gud inte skapade kan bara

finnas i ditt eget sinne åtskilt från Hans. Därför har det ingen

mening. Avsluta övningsstunderna med ett erkännande av detta

faktum genom att upprepa dagens tankegång:

Gud skapade inte en meningslös värld.

7. Utöver övningsstunderna kan dagens tankegång naturligtvis

tillämpas på allt som stör dig under dagen. Var mycket specifik

när du tillämpar den. Säg:

Gud skapade inte en meningslös värld. Han skapade inte

[specificera situationen som stör dig] och därför är den inte

verklig

Lämna ett svar