Dagens EKIMlektion 20 september

LEKTION 263

Mitt heliga sanna seende ser alla ting som rena.

1. Fader, Ditt Sinne skapade allt som är, Din Ande kom in i det, Din

Kärlek gav det liv. Och vill jag se det som Du skapade som om det

kunde göras syndigt? Jag vill inte varsebli sådana mörka och skrämmande bilder. En galnings dröm är knappast lämplig att

vara mitt val i stället för all den skönhet som Du välsignade skapelsen med; all dess renhet, dess glädje, och dess eviga, stilla hem i Dig.

2. Och låt oss medan vi fortfarande är kvar utanför Himlens port

betrakta allt vi ser med heligt sant seende och med Kristi ögon.

Låt alla skenbilder se rena ut för oss, så att vi kan gå förbi dem i

oskuld, och som bröder och Guds heliga Söner tillsammans

vandra till vår Faders hus.

Lämna ett svar