Dagens EKIMlektion 16 september

LEKTION 259

Låt mig minnas att det inte finns någon synd.

1. Synd är den enda tanke som får målet att nå Gud att förefalla

ouppnåeligt. Vad annat skulle kunna göra oss blinda för det

uppenbara, och få det egendomliga och förvrängda att verka

klarare? Vad annat än synd framkallar våra attacker? Vad annat

än synd skulle kunna vara källan till skuld och kräva straff och

lidande? Och vad annat än synd skulle kunna vara källan till

rädsla, skymma Guds skapelse och ge kärleken rädslans och

attackens kännetecken?

2. Fader, jag vill inte vara vansinnig i dag. Jag vill inte vara rädd för

kärleken, inte heller söka min tillflykt i dess motsats. För kärleken kan

inte ha någon motsats. Du är Källan till allt som finns. Och allt som

finns förblir hos Dig, och Du hos det.

Lämna ett svar