Dagens EKIMlektion 22 oktober

LEKTION 295

Den Helige Ande ser genom mig i dag.

1. Kristus ber att få använda mina ögon i dag, och på så sätt förlossa

världen. Han ber om denna gåva så att Han kan erbjuda mig

sinnesfrid, och ta bort all skräck och smärta. Och när de tas bort

från mig, är drömmarna som tycktes utbreda sig över världen

borta. Förlossningen måste vara en. När jag räddas, räddas

världen tillsammans med mig. För vi måste alla förlossas tillsammans.

Rädslan uppenbarar sig i många olika former, men

kärleken är en.

2. Min Fader, Kristus har bett mig om en gåva, och en gåva som jag ger så att den kan ges till mig. Hjälp mig att använda Kristi ögon i dag, och

på så sätt låta den Helige Andes Kärlek välsigna allt jag ser, så att Hans

förlåtande Kärlek kan vila över mig.

Lämna ett svar