Dagens EKIMlektion 10 oktober

LEKTION 283

Min sanna Identitet bor i Dig.

1. Fader, jag gjorde en bild av mig själv, och det är den som jag kallar

Guds Son. Ändå är skapelsen så som den alltid var, för Din skapelse är

oföränderlig. Låt mig inte dyrka avgudar. Jag är den som min Fader

älskar. Min helighet förblir Himlens ljus och Guds Kärlek. Är inte det

tryggt som älskas av Dig? Är inte Himlens ljus oändligt? Är inte Din

Son min sanna Identitet, när Du har skapat allt som är?

2. Nu är vi ett i den Identitet som vi delar med varandra, med Gud

vår Fader som vår enda Källa, och allt som är skapat som del av

oss. Och därför erbjuder vi välsignelse till alla ting, och förenar

oss kärleksfullt med hela världen, som vår förlåtelse har gjort till ett med oss.

Lämna ett svar