Dagens EKIMlektion 3 november

LEKTION 307

Motstridiga önskningar kan inte vara min vilja.

1. Fader, Din Vilja är min, och endast den. Det finns ingen annan vilja

som jag vill ha. Låt mig inte försöka göra någon annan vilja, för det är

vettlöst och kommer att orsaka mig smärta. Endast Din Vilja kan

skänka mig lycka, och endast Din existerar. Om jag vill ha det som

endast Du kan ge, måste jag acceptera Din Vilja för mig, och gå in i den

frid där konflikt är omöjlig, där Din Son är ett med Dig i vara och i

vilja, och ingenting motsäger den heliga sanningen att jag förblir så

som Du skapade mig.

2. Och med denna bön går vi tyst in i ett tillstånd dit konflikt inte

kan komma, eftersom vi förenar vår heliga vilja med Guds, i insikten

att de är detsamma.

Lämna ett svar