DagensEKIMlektion 30 januari

LEKTION 30

Gud är i allt jag ser eftersom Gud är i mitt sinne.

1. Tankegången i dag är språngbrädan till sant seendet. Utifrån den här tankegången kommer världen att öppna sig för dig, och du kommer att betrakta den och se i den det du aldrig tidigare har sett. Inte heller kommer det du tidigare såg att vara ens svagt synligt för dig.

2. I dag skall vi försöka använda ett nytt slags “projektion“. Vi försöker inte göra oss av med det vi inte tycker om genom att se det utanför oss. I stället försöker vi att se i världen det som finns i vårt sinne, och det som vi vill se, finns där. På så sätt försöker vi förena oss med det vi ser, snarare än hålla det åtskilt från oss. Detta är den grundläggande skillnaden mellan sant seende och det sätt du ser på.

3. Dagens tankegång bör tillämpas så ofta som möjligt under hela dagen. Närhelst du har en stund över, upprepa då tankegången långsamt för dig själv medan du ser dig omkring, och försök att inse att den går att tillämpa på allt du ser nu, eller skulle kunna se nu, om det vore inom räckhåll för dina ögon.

4. Verkligt sant seende är inte begränsat till begrepp som “nära“ och “långt borta“. Som hjälp för att börja vänja dig vid den här tankegången kan du försöka tänka både på ting som du inte just nu kan se och på ting som du faktiskt kan se.

5. Verkligt sant seende är inte bara obegränsat av rum och avstånd, det är inte heller beroende av kroppens ögon överhuvudtaget. Sinnet är dess enda källa. För att hjälpa dig att vänja dig mer vid även den här tankegången, bör du ägna åtskilliga övningsstunder åt att tillämpa dagens tankegång med slutna ögon, och använda alla objekt som dyker upp i ditt sinne och se inåt snarare än utåt. Dagens tankegång är lika tillämpbar i båda fallen.

Lämna ett svar