Dagens EKIMlektion 3 januari

LEKTION 3

Jag förstår ingenting av det jag ser i det här

rummet [på den här gatan, från det här fönstret,

på den här platsen.

1. Tillämpa den här tankegången på samma sätt som de föregående,

utan att göra några åtskillnader överhuvudtaget.

Vad du än ser blir ett lämpligt objekt att tillämpa tankegången på.

Se till att du inte ifrågasätter huruvida något är lämpligt att tillämpa

tankegången på.

Detta är inga övningar i att döma.

Vad som helst är lämpligt om du ser det.

Några av de ting du ser kan ha en känslomässigt laddad mening för dig.

Försök att lägga sådana känslor åt sidan,

och använd helt enkelt dessa ting exakt så

som du skulle göra med allt annat.

2. Avsikten med de här övningarna är att hjälpa dig att befria ditt

sinne från alla tidigare associationer, att se tingen exakt så som de

visar sig för dig nu, och att inse hur lite du faktiskt förstår av

dem.

Det är därför nödvändigt att du håller ditt sinne fullkomligt

öppet och fritt från dömande, när du väljer de ting som dagens

tankegång skall tillämpas på.

För detta syfte passar det ena lika bra som det andra;

är lika lämpligt och därför lika användbart

Lämna ett svar