Dagens EKIMlektion 2 februari

LEKTION 33

Det finns ett annat sätt att se på världen.

1. Dagens tankegång är ett försök att förstå att du kan ändra din

varseblivning av världen både i dess yttre och inre aspekter.

Fem hela minuter bör ägnas åt morgonens och kvällens tillämpningar.

Under dessa övningsstunder bör tankegången upprepas

så ofta du tycker det känns bra, men det är nödvändigt att tillämpningarna

görs utan brådska. Växla mellan att granska det

du varseblir utanför dig och det du varseblir inom dig, men utan

någon plötslig känsla av att du byter från den ena till den andra.

2. Kasta endast en flyktig blick på den värld du varseblir som

utanför dig, slut sedan ögonen och granska dina inre tankar på

samma flyktiga sätt. Försök att vara lika oengagerad i båda, och

att behålla denna opartiskhet när du upprepar tankegången under

dagens lopp.

3. De kortare övningsstunderna bör göras så ofta som möjligt.

Specifika tillämpningar av dagens tankegång bör också göras

omedelbart när någon situation uppstår som förleder dig att bli

orolig. Säg vid dessa tillämpningar:

Det finns ett annat sätt att se på detta.

4. Kom ihåg att tillämpa dagens tankegång i samma ögonblick som

du blir medveten om att någonting oroar dig. Det kanske är

nödvändigt att ägna en minut eller så åt att sitta tyst och upprepa

tankegången för dig själv flera gånger. Att sluta ögonen kommer

förmodligen att vara till hjälp vid den här formen av tillämpning.

Lämna ett svar