Dagens EKIMlektion 5 Augusti

LEKTION 217

Jag är inte en kropp. Jag är fri.

För jag är fortfarande som Gud skapade mig.

1. (197) Det kan bara vara min egen tacksamhet som jag förtjänar.

Vem skulle tacka för min frälsning om inte jag själv? Och

hur, om inte genom frälsningen, kan jag finna det Själv Som

förtjänar mina tacksägelser?

Jag är inte en kropp. Jag är fri.

För jag är fortfarande som Gud skapade mig.

Lämna ett svar