Dagens EKIMlektion 12 november

LEKTION 316

Alla gåvor jag ger mina bröder är mina egna.

1. Liksom varje gåva som mina bröder ger är min, så tillhör varje gåva

som jag ger också mig. Varje gåva tillåter ett gammalt misstag

att försvinna, och lämnar ingen skugga på det heliga sinne som

min Fader älskar. Hans nåd ges till mig i varje gåva som en broder

tagit emot under all tid, och också bortom all tid. Min skattkammare

är full, och änglar vaktar dess öppna dörrar så att inte en

enda gåva går förlorad utan endast fler läggs till. Låt mig komma

dit där mina skatter finns, och komma in där jag i sanning är

välkommen och hemma, bland de gåvor som Gud har givit mig.

2. Fader, jag vill acceptera Dina gåvor i dag. Jag vet inte vilka de är.

Men jag litar på att Du som gav dem kommer att ge mig medlen

genom vilka jag kan se dem, förstå deras värde, och hålla fast endast vid

dem som det jag vill ha.

Lämna ett svar