Dagens EKIMlektion 17 februari

LEKTION 48

Det finns ingenting att frukta.

1. Tankegången i dag uttrycker helt enkelt ett faktum. Det är inte

ett faktum för dem som tror på illusioner, men illusioner är inte

fakta. I själva verket finns det ingenting att frukta. Det är

mycket lätt att inse detta. Men det är mycket svårt att inse det för

dem som vill att illusioner skall vara sanna.

2. Dagens övningsstunder kommer att vara mycket korta, mycket

enkla och många. Upprepa endast tankegången så ofta som möjligt.

Du kan använda den med öppna ögon när som helst och i

vilken situation som helst. Det rekommenderas emellertid starkt

att du ägnar en minut eller så närhelst det är möjligt till att sluta

ögonen och långsamt upprepa tankegången för dig själv flera

gånger. Det är särskilt viktigt att du använder tankegången

omedelbart, om någonting skulle störa din sinnesfrid.

3. Närvaron av rädsla är ett säkert tecken på att du förlitar dig på

din egen styrka. Medvetenheten om att det inte finns någonting

att frukta visar att någonstans i ditt sinne, även om det inte nödvändigtvis

är på en plats som du ännu känner igen, har du kommit

ihåg Gud och låtit Hans styrka ersätta din svaghet. I det

ögonblick som du är villig att göra detta finns det förvisso ingenting

att frukta.

Lämna ett svar