Dagens EKIMlektion 17 mars

LEKTION 76

Jag lyder inte under några andra lagar än Guds.

1. Vi har tidigare konstaterat hur många vettlösa ting det finns som

för dig har tyckts vara frälsning. De har fängslat dig med lagar

lika vettlösa som tingen själva. Du är inte bunden av dem. Men

för att förstå att det är så, måste du först inse att frälsningen inte

finns där. Så länge som du söker efter den i ting som inte har

någon mening, håller du fast vid lagar som är obegripliga. På så

sätt försöker du bevisa att frälsningen finns där den inte finns.

2. I dag skall vi glädjas åt att du inte kan bevisa det. För om du

kunde det, skulle du för evigt söka frälsningen där den inte finns,

och aldrig finna den. Dagens tankegång säger dig ännu en gång

hur enkel frälsningen är. Sök efter den där den väntar på dig,

och där kommer du att finna den. Sök ingen annanstans, för den

finns ingen annanstans.

3. Tänk på friheten i insikten att du inte är bunden av alla de

egendomliga och förvrängda lagar som du har utfärdat för att

rädda dig själv. Du tror verkligen att du skulle svälta om du inte

har buntar av färgade papperslappar och högar av metallbrickor.

Du tror verkligen att ett litet runt piller eller en vätska som

sprutas in i dina vener med en vass nål kommer att avvärja sjukdom

och död. Du tror verkligen att du är ensam om inte en annan

kropp finns hos dig.

4. Det är vansinnet som tänker dessa tankar. Du kallar dem

lagar, och sätter in dem under olika namn i en omfångsrik katalog

över ritualer som är till ingen nytta och som inte tjänar något

syfte. Du tror att du måste lyda medicinens, ekonomins och hälsans

“lagar“. Skydda kroppen, och du kommer att bli räddad.

5. Detta är inte lagar utan galenskap. Kroppen utsätts för fara

genom sinnet som skadar sig självt. Kroppen lider just för att

sinnet inte skall kunna se att det är ett offer för sig självt.

Kroppens lidande är en mask som sinnet håller upp för att dölja

det som verkligen lider. Det vill inte förstå att det är sin egen

fiende; att det attackerar sig självt och vill dö. Det är från detta

som dina “lagar“ vill rädda kroppen. Det är på grund av detta

som du tror att du är en kropp.

6. Det finns inga andra lagar än Guds lagar. Detta behöver upprepas

om och om igen tills du inser att det gäller för allt som du har

gjort i strid mot Guds Vilja. Din magi har ingen mening. Det som

det var meningen att den skulle rädda existerar inte. Endast det

som det var meningen att den skulle dölja kommer att rädda dig.

7. Guds lagar kan aldrig ersättas. Vi skall ägna den här dagen åt

att glädjas över att det är så. Det är inte längre en sanning som vi

vill dölja. Vi inser i stället att det är en sanning som gör oss fria

för evigt. Magi fängslar, men Guds lagar gör oss fria. Ljuset har

kommit eftersom det inte finns några andra lagar än Hans.

8. Vi skall börja de längre övningsstunderna i dag med en kort repetition

av de olika slags “lagar“ som vi har trott att vi måste

lyda. Dessa skulle till exempel kunna inkludera “lagar“ om näring,

om vaccination, medicinering och om oräkneliga sätt att

skydda kroppen. Tänk också på detta; du tror på “lagar“ om

vänskap, om “bra“ relationer och ömsesidighet. Du kanske till

och med tror att det finns lagar som fastställer vad som är Guds

och vad som är ditt. Många “religioner“ har baserats på detta.

De frälser inte utan fördömer i Himlens namn. Ändå är de inte

egendomligare än andra “lagar“ som du anser att du måste lyda

för att känna dig trygg.

9. Det finns inga andra lagar än Guds. Avfärda alla dåraktiga

magiska övertygelser i dag, och håll ditt sinne i tyst beredskap

för att höra Rösten Som säger dig sanningen. Du kommer att

lyssna till En Som säger att det inte finns något förlust under

Guds lagar. Betalning varken ges eller tas emot. Inget utbyte

kan göras; det finns inga ersättningar; och ingenting ersätts av

någonting annat. Guds lagar ger för evigt och tar aldrig.

10. Hör Honom Som säger dig detta, och inse hur dåraktiga de

“lagar“ är som du trodde bar upp den värld som du trodde att

du såg. Fortsätt att lyssna. Han kommer att berätta mer för dig.

Om den Kärlek din Fader hyser för dig. Om den oändliga glädje

Han erbjuder dig. Om Hans längtan efter Sin ende Son, skapad

som Hans kanal för skapelsen; undanhållen Honom genom hans

övertygelse om helvetet.

11. Låt oss i dag öppna Guds kanaler till Honom, och låt Hans

Vilja utsträcka sig genom oss till Honom. På så sätt utökas skapelsen

oändligt. Hans Röst kommer att tala till oss om detta, och

också om Himlens glädje som Hans lagar för evigt bevarar obegränsad.

Vi kommer att upprepa dagens tankegång tills vi har

lyssnat och förstått att det inte finns några andra lagar än Guds.

Då skall vi säga till oss själva, som en tillägnan som avslutar övningsstunden:

Jag lyder inte under några andra lagar än Guds.

12. Vi skall upprepa denna tillägnan så ofta som möjligt i dag;

åtminstone fyra eller fem gånger i timmen, och också som svar på

varje frestelse att uppleva oss själva som underkastade andra

lagar under dagen. Det är vårt tillkännagivande att vi är fria från

all fara och all tyranni. Det är vårt erkännande av att Gud är vår

Fader, och att Hans Son är räddad.

Lämna ett svar