Dagens EKIMlektion 16 mars

LEKTION 75

Ljuset har kommit.

1. Ljuset har kommit. Du är helad och du kan hela. Ljuset har

kommit. Du är räddad och du kan rädda. Du har frid och du för

med dig frid vart du än går. Mörker och kaos och död har försvunnit.

Ljuset har kommit.

2. I dag firar vi det lyckliga slutet på din långa dröm om katastrof.

Det finns inga mörka drömmar nu. Ljuset har kommit.

I dag börjar ljusets tid för dig och för alla. Det är en ny tidsålder i

vilken en ny värld föds. Den gamla lämnade inte något spår efter

sig när den försvann. I dag ser vi en annan värld, för ljuset

har kommit.

3. Våra övningar i dag kommer att vara lyckliga övningar

under vilka vi tackar för att det gamla är förbi och det nya

börjar. Inga skuggor från det förgångna finns kvar för att förmörka

vår syn och dölja den värld som förlåtelsen erbjuder

oss. I dag kommer vi att acceptera den nya världen som det vi

vill se. Det vi önskar kommer att ges till oss. Vi vill se ljuset;

ljuset har kommit.

4. Våra längre övningsstunder kommer att ägnas åt att se på den

värld som vår förlåtelse visar oss. Detta är det vi vill se, och endast

detta. Vårt odelade syfte gör vårt mål oundvikligt. I dag

reser sig den verkliga världen inför oss i glädje så att den äntligen

kan ses. Seendet är oss förunnat, nu när ljuset har kommit.

5. Vi vill inte se egots skugga över världen i dag. Vi ser ljuset,

och i det ser vi återspeglingen av Himlen ligga över världen.

Börja de längre övningsstunderna med att ge dig själv det glada

budskapet om din befrielse:

Ljuset har kommit. Jag har förlåtit världen.

6. Uppehåll dig inte vid det förgångna i dag. Håll sinnet fullständigt

öppet, renat från alla föreställningar från det förgångna och

rent från varje begrepp som du har gjort dig. Du har förlåtit

världen i dag. Nu kan du se på den som om du aldrig tidigare

hade sett den. Du vet ännu inte hur den ser ut. Du väntar bara

på att den skall visas för dig. Upprepa flera gånger långsamt och

med fullständigt tålamod medan du väntar:

Ljuset har kommit. Jag har förlåtit världen.

7. Inse att din förlåtelse berättigar dig till sant seende. Förstå att

den Helige Ande aldrig underlåter att ge seendets gåva till dem

som förlåter. Tro på att Han inte kommer att svika dig nu. Du

har förlåtit världen. Han kommer att vara med dig medan du

iakttar och väntar. Han kommer att visa dig det som sant seende

ser. Det är Hans Vilja, och du har förenat dig med Honom.

Vänta tålmodigt på Honom. Han kommer att vara där. Ljuset

har kommit. Du har förlåtit världen.

8. Säg till Honom att du vet att du inte kan misslyckas eftersom

du litar på Honom. Och säg till dig själv att du väntar i visshet

på att få se den värld som Han lovat dig. Från och med nu kommer

du att se på ett annat sätt. I dag har ljuset kommit. Och du

kommer att se den värld som du blivit lovad sedan tidens början,

och i vilken tidens slut är garanterat.

9. Även de kortare övningsstunderna kommer att vara glada påminnelser

om din befrielse. Påminn dig själv varje kvart eller så

om att i dag är det dags för ett speciellt firande. Tacka för barmhärtigheten och för Guds Kärlek. Gläd dig åt att förlåtelsen har

makt att fullständigt hela ditt seende. Var förvissad om att den

här dagen innebär en ny början. Utan det förgångnas mörker

över dina ögon kan du inte undgå att se i dag. Och det du ser

kommer att vara så välkommet, att du med glädje utsträcker den

här dagen för evigt.

10. Säg således:

Ljuset har kommit. Jag har förlåtit världen.

Om du skulle bli frestad, säg då till alla som tycks dra dig tillbaka

in i mörkret:

Ljuset har kommit. Jag har förlåtit dig.

11. Vi tillägnar den här dagen den ro som Gud vill att du skall vara i.

Bevara den i din medvetenhet om dig själv och se den överallt i

dag, när vi firar början på ditt sanna seende och din åsyn av den

verkliga världen, som har kommit för att ersätta den värld som

inte är förlåten och som du trodde var verklig.

Lämna ett svar