Dagens EKIMlektion 21 september

LEKTION 266

Mitt heliga Själv bor i dig, Guds Son.

1. Fader, Du gav mig alla Dina Söner för att de skulle vara mina frälsare

och rådgivare i att se; de som bär Din heliga Röst till mig. I dem återspeglas

Du, och i dem ser Kristus tillbaka på mig från mitt Själv. Låt

inte Din Son glömma Ditt heliga Namn. Låt inte Din Son glömma sin

heliga Källa. Låt inte Din Son glömma att hans namn är Ditt.

2. Den här dagen går vi in i paradiset och åkallar Guds Namn och

vårt eget, och erkänner vårt Själv i var och en av oss; förenade i

Guds heliga Kärlek. Så många frälsare Gud har givit oss! Hur

skulle vi kunna tappa bort vägen till Honom, när Han har fyllt

världen med dem som visar vägen till Honom, och som givit oss

seendet att se på dem?

Lämna ett svar