Dagens EKIMlektion 6 Augusti

LEKTION 218

Jag är inte en kropp. Jag är fri.

För jag är fortfarande som Gud skapade mig.

1. (198) Endast mitt fördömande skadar mig.

Mitt fördömande skymmer mitt sanna seende, och genom mina

oseende ögon kan jag inte se min härlighet i det sanna seendets

ljus. Men i dag kan jag se denna härlighet och glädja mig.

Jag är inte en kropp. Jag är fri.

För jag är fortfarande som Gud skapade mig.

Lämna ett svar