Dagens EKIMlektion 11 Augusti

LEKTION 223

Gud är mitt liv.

Jag har inget annat liv än Hans.

1. Jag misstog mig när jag trodde att jag levde åtskild från Gud,

ett separat väsen som levde för sig själv,

utan anknytning till någon eller någonting och inhyst i en kropp.

Nu vet jag att mitt liv är Guds,

att jag inte har något annat hem, och att jag inte existerar

åtskild från Honom.

Han har inga Tankar som inte är del av mig,

och jag har inga förutom dem som kommer från Honom.

2. Fader vår, låt oss se Kristi ansikte i stället för våra misstag.

För vi som är Din helige Son är utan synd.

Vi vill se på vår syndfrihet,

för skulden förkunnar att vi inte är Din Son.

Och vi vill inte längre glömma Dig.

Vi känner oss ensamma här, och längtar efter Himlen där vi hör

hemma.

I dag vill vi återvända.

Vårt Namn är Ditt, och vi erkänner

att vi är Din Son.

Lämna ett svar