Dagens EKIMlektion 25 april

Att repetera morgon och kväll:

1. (99) Frälsning är min enda funktion här.

Min funktion här är att förlåta världen för alla de misstag

jag har gjort. För på så sätt befrias jag från dem tillsammans

med hela världen.

2. (100) Min del är nödvändig för Guds frälsningsplan.

Jag är nödvändig för Guds frälsningsplan för världen. För

Han gav mig Sin plan så att jag skulle kunna rädda världen.

3. Varje hel timme:

Frälsning är min enda funktion här.

Varje halv timme:

Min del är nödvändig för Guds frälsningsplan.

Lämna ett svar