Dagens EKIMlektion 2 mars

LEKTION 61

Jag är världens ljus.

1. Vem är världens ljus om inte Guds Son? Detta är således bara ett

uttalande om sanningen om dig själv. Det är motsatsen till ett

uttalande om stolthet, om högmod eller om självbedrägeri. Det

beskriver inte den självbild som du har gjort. Det hänför sig inte

till något av de egenskaper som du har försett dina avgudar med.

Det hänför sig till dig så som du skapades av Gud. Det fastslår

helt enkelt sanningen.

2. För egot är dagens tankegång det typiska exemplet på självförhärligande.

Men egot förstår inte ödmjukhet, som det förväxlar

med självförnedring. Ödmjukhet består i att acceptera din roll i

frälsningen, och att inte ta på dig någon annan. Det är inte ödmjukhet

att insistera på att du inte kan vara världens ljus om

detta är den funktion som Gud har tilldelat dig. Det är bara

högmod som skulle hävda att denna funktion inte kan vara för

dig, och högmod kommer alltid från egot.

3. Sann ödmjukhet kräver att du accepterar dagens tankegång

eftersom det är Guds Röst Som talar om för dig att den är sann.

Detta är ett första steg i att acceptera din verkliga funktion på

jorden. Det är ett gigantiskt steg mot att inta din rättmätiga plats

i frälsningen. Det är ett positivt hävdande av din rätt att bli räddad,

och ett erkännande av den makt som har givits till dig för att

rädda andra.

4. Du bör tänka på den här tankegången så ofta som möjligt i

dag. Den är det fullkomliga svaret på alla illusioner, och därför

på all frestelse. Den för alla de bilder som du har gjort av dig

själv till sanningen, och hjälper dig att gå hem i frid, utan bördor

och säker på ditt syfte.

5. Så många övningsstunder som möjligt bör företas i dag, även

om varje övningsstund inte behöver överskrida en eller två minuter.

De bör inledas med att du säger till dig själv:

Jag är världens ljus.

Detta är min enda funktion.

Det är därför jag är här.

Tänk sedan på dessa ord en liten stund, helst med slutna ögon

om omständigheterna tillåter det. Låt några få besläktade tankar

komma till dig, och upprepa tankegången för dig själv om ditt

sinne vandrar iväg från den centrala tanken.

6. Se till att både börja och avsluta dagen med en övningsstund.

På så sätt kommer du att vakna med ett erkännande av sanningen

om dig själv, förstärka den under dagen, och somna medan du

åter bekräftar din funktion och ditt enda syfte här. Dessa två

övningsstunder kan vara längre än de övriga, om du tycker att de

är till hjälp och vill förlänga dem.

7. Dagens tankegång går långt bortom egots småskurna synpunkter

på vad du är och vad ditt syfte är. Som en överbringare

av frälsningen är detta naturligtvis nödvändigt. Detta är det första

av ett antal gigantiska steg som vi kommer att ta under de

närmaste veckorna. Försök att i dag börja bygga en fast grund

för dessa framsteg. Du är världens ljus. Gud har byggt Sin plan

för Sin Sons frälsning på dig.

Lämna ett svar