Dagens EKIMlektion 6 mars

LEKTION 65

Min enda funktion är den Gud gav mig.

1. Dagens tankegång bekräftar återigen ditt åtagande att frälsa.

Den påminner dig också om att du inte har någon annan funktion

än denna. Båda dessa tankar är naturligtvis nödvändiga för

ett totalt åtagande. Frälsningen kan inte vara det enda syfte du

har, så länge som du fortfarande troget håller fast vid andra. Att

acceptera frälsningen helt och fullt som din enda funktion för

ovillkorligen med sig två faser: att erkänna att frälsningen är din

funktion, och att avstå från alla de andra mål som du har hittat

på åt dig själv.

2. Detta är det enda sätt på vilket du kan inta din rättmätiga plats

bland världens frälsare. Detta är det enda sätt på vilket du kan

säga och mena det: “Min enda funktion är den som Gud gav

mig“. Detta är det enda sätt på vilket du kan finna sinnesfrid.

3. Avsätt i dag, och ett antal dagar framöver, tio till femton

minuter till en längre övningsstund när du försöker förstå och

acceptera vad dagens tankegång egentligen innebär. Tankegången

i dag erbjuder dig att undkomma alla svårigheter du varseblir.

Den lägger nyckeln till fridens dörr, som du själv har stängt, i

dina egna händer. Den ger dig svaret på allt det sökande du har

ägnat dig åt sedan tidens början.

4. Försök om möjligt att göra de dagliga förlängda övningsstunderna

vid ungefär samma tidpunkt varje dag. Försök också att

bestämma denna tidpunkt i förväg, och sedan hålla dig till den

så nära som möjligt. Syftet med detta är att ordna din dag så att

du har avsatt tid för Gud likväl som för alla de triviala syften

och mål som du strävar efter. Detta är del av den långsiktiga

träning i disciplin som ditt sinne behöver, så att den Helige

Ande genomgående kan använda det för det syfte Han delar

med dig.

5. Börja den längre övningsstunden med att repetera tankegången

för dagen. Slut sedan ögonen, upprepa tankegången för dig

själv ännu en gång, och iaktta noga ditt sinne för att fånga alla

tankar som dyker upp i det. Gör i början inget försök att enbart

koncentrera dig på tankar som är besläktade med dagens tankegång.

Försök snarare att avslöja varje tanke som kommer upp för

att störa den. Var så oengagerad och neutral som möjligt när du

uppmärksammar varje tanke som kommer för dig, och avfärda

den genom att säga till dig själv: Den här tanken avspeglar ett mål som hindrar mig från att acceptera min enda funktion.

6. Efter en stund kommer det att bli svårare att upptäcka störande

tankar. Försök emellertid att fortsätta ännu någon minut och

försök att fånga några av de fåfänga tankar som undgick din

uppmärksamhet tidigare, men ansträng dig inte eller bemöda dig

överdrivet mycket när du gör detta. Säg sedan till dig själv:

Låt min sanna funktion skrivas åt mig på detta oskrivna blad.

Du behöver inte använda exakt dessa ord, men försök att få en

känsla av att vara villig att låta dina illusioner om syftet ersättas

av sanningen.

7. Upprepa till sist tankegången för dagen ännu en gång, och

ägna resten av övningsstunden åt att försöka fokusera på dess

betydelse för dig, på den lättnad som detta accepterande kommer

att föra med sig till dig genom att dina konflikter blir lösta en

gång för alla, och hur mycket du verkligen vill ha frälsningen

trots dina egna dåraktiga tankegångar om motsatsen.

8. Använd under de kortare övningarna, som bör göras åtminstone

en gång i timmen, den här formen när du tillämpar dagens

tankegång:

Min enda funktion är den Gud gav mig. Jag vill inte ha någon

annan och jag har inte någon annan.

Slut ibland ögonen när du övar detta, och håll dem ibland öppna

och se dig omkring. Det är det du ser nu som kommer att förändras

totalt när du accepterar dagens tankegång fullständigt.

Lämna ett svar