Dagens EKIMlektion 27 februari

LEKTION 58

Dessa tankegångar utgör dagens repetition.

1. (36) Min helighet omsluter allt jag ser.

Varseblivningen av den verkliga världen kommer från min helighet.

När jag har förlåtit, ser jag inte längre mig själv som skyldig.

Jag kan acceptera oskulden som är sanningen om mig. När

världen ses genom förstående ögon är dess helighet allt jag ser,

för jag kan bara åskådliggöra de tankar jag har om mig själv.

2. (37) Min helighet välsignar världen.

Varseblivningen av min helighet välsignar inte enbart mig. Allt

och alla jag ser i dess ljus delar den glädje som den ger mig. Det

finns ingenting som står utanför denna glädje, eftersom det inte

finns någonting som inte delar min helighet. När jag känner igen

min helighet, lyser världens helighet fram så att alla kan se den.

3. (38) Det finns ingenting min helighet inte kan göra.

Min helighet är obegränsad i sin kraft att hela, eftersom den är

obegränsad i sin kraft att rädda. Vad finns det att bli räddad från

förutom illusioner? Och vad är alla illusioner annat än falska

tankar om mig själv? Min helighet gör dem alla ogjorda genom

att hävda sanningen om mig. I närvaro av min helighet, som jag

delar med Gud Själv, försvinner alla avgudar

4. (39) Min helighet är min frälsning.

Eftersom min helighet räddar mig från all skuld är insikten om

min helighet insikten om min frälsning. Den är också insikten

om världens frälsning. När jag väl har accepterat min helighet,

kan ingenting göra mig rädd. Och eftersom jag är orädd, måste

alla dela min förståelse som är Guds gåva till mig och till världen.

5. (40) Jag är välsignad som Guds Son.

I detta ligger min rätt till allt som är gott och endast det som är

gott. Jag är välsignad som Guds Son. Alla goda ting är mina,

eftersom Gud avsåg dem för mig. Jag kan inte lida någon förlust

eller försakelse eller smärta på grund av Den jag är. Min Fader

stöder mig, beskyddar mig och leder mig i allt. Hans omsorg om

mig är oändlig, och är med mig för evigt. Jag är i all evighet välsignad

som Hans Son.

Lämna ett svar