Dagens EKIMlektion 1 november

LEKTION 305

Det finns en frid som Kristus skänker oss.

1. Den som enbart använder Kristi sanna seende finner en frid så

djup och stilla, omöjlig att störa och helt och hållet oföränderlig,

att världen inte har någon motsvarighet. Jämförelser tiger still

inför denna frid. Och hela världen försvinner i tysthet när denna

frid omsluter den, och varsamt bär den till sanningen så att den

inte längre skall vara rädslans hem. För kärleken har kommit,

och har helat världen genom att ge den Kristi frid.

2. Fader, Kristi frid har givits oss, eftersom det är Din Vilja att vi skall

räddas. Hjälp oss i dag att endast acceptera Din gåva, och inte döma

den. För den har kommit till oss för att rädda oss från vår dom över oss

själva.

Lämna ett svar