Dagens EKIMlektion 27 november

12. Vad är egot?

Läs denna text före lektion 331

1. Egot är avgudadyrkan; tecknet på ett begränsat och separerat

själv, fött i en kropp, dömt till att lida, och till att sluta sitt liv i

döden. Det är den ”vilja” som ser Guds Vilja som fiende, och

antar en form i vilken den förnekas. Egot är ”beviset” på att

styrka är svaghet och kärlek skrämmande, liv är egentligen död,

och endast det som motsätter sig Gud är sant.

2. Egot är vansinnigt. Fullt av rädsla står det bortom det Allestädes

Närvarande, åtskilt från Alltet och separerat från det Oändliga.

I sitt vansinne tror det att det har segrat över Gud Själv.

Och i sin förfärliga autonomi ”ser” det att Guds Vilja är tillintetgjord.

Det drömmer om straff, och darrar inför skepnaderna i

sina drömmar; fienderna som försöker mörda det innan det kan

förvissa sig om sin trygghet genom att attackera dem.

3. Guds Son har inget ego. Vad kan han veta om galenskap och

Guds död, när han lever i Honom? Vad kan han veta om sorg

och lidande, när han lever i evig glädje? Vad kan han veta om

rädsla och straff, om synd och skuld, om hat och attack, när allt

som omger honom är evig frid, för evigt utan konflikt och ostörd,

i djupaste tystnad och lugn?

4. Att känna verkligheten är att inte se egot och dess tankar, dess

verk, dess handlingar, dess lagar och dess övertygelser, dess

drömmar, dess hopp, dess planer för sin frälsning, och det pris

som övertygelsen om det för med sig. I lidande är priset för att

tro på det så oerhört, att korsfästelsen av Guds Son dagligen erbjuds

i dess mörka helgedom, och blod måste flyta framför altaret

där dess sjukliga följeslagare förbereder sig på att dö.

5. Likväl kommer en enda lilja av förlåtelse att förvandla mörkret

till ljus; illusionernas altare till helgedomen för Livet Självt. Och

frid kommer för evigt att återställas till de heliga sinnen som Gud

skapade som Sin Son, Sin boning, Sin glädje, Sin kärlek, fullständigt

Hans, fullständigt ett med Honom.

27 November

Läs 12. Vad är egot först.

LEKTION 331

Det finns ingen konflikt, för min vilja är Din.

1. Så dåraktigt, Fader, att tro att Din Son skulle kunna förorsaka sig själv

lidande! Skulle han kunna göra en plan för sin fördömelse, och lämnas

utan en säker väg till sin befrielse? Du älskar mig, Fader. Du skulle

aldrig kunna lämna mig ensam, för att dö i en värld av smärta och

grymhet. Hur kunde jag tro att Kärleken har lämnat Sig Själv? Det

finns ingen annan vilja än Kärlekens Vilja. Rädsla är en dröm, och har

ingen vilja som kan vara i konflikt med Din. Konflikt är sömn, och frid

uppvaknande. Död är illusion; liv evig sanning. Det finns ingen motsats

till Din Vilja. Det finns ingen konflikt, för min vilja är Din.

2. Förlåtelsen visar oss att Guds Vilja är en, och att vi delar den. Låt

oss se på de heliga syner som förlåtelsen visar i dag, så att vi kan

finna Guds frid. Amen.

Lämna ett svar