Dagens EKIMlektion 28 november

LEKTION 332

Rädslan binder världen. Förlåtelsen gör den fri.

1. Egot gör illusioner. Sanningen gör dess onda drömmar ogjorda

genom att lysa bort dem. Sanningen attackerar aldrig. Den enbart

är. Och genom dess närvaro återkallas sinnet från fantasier,

och vaknar till det som är verkligt. Förlåtelsen bjuder denna

närvaro att komma in och inta sin rättmätiga plats i sinnet. Utan

förlåtelse är sinnet i bojor, och tror på sin egen fåfänglighet. Men

med förlåtelsen lyser ljuset igenom mörkrets dröm och erbjuder

det hopp, och ger det medlen att förstå den frihet som är dess

arv.

2. Vi vill inte binda världen igen i dag. Rädslan håller den fången. Men

Din Kärlek har givit oss medlen att göra den fri. Fader, vi vill befria

den nu. För när vi erbjuder frihet, ges den till oss. Och vi vill inte

förbli fångar, när Du erbjuder oss friheten.

Lämna ett svar