Dagens EKIMlektion 26 november

LEKTION 330

Jag skall inte skada mig själv i dag igen.

1. Låt oss den här dagen acceptera förlåtelsen som vår enda funktion.

Varför skulle vi attackera vårt sinne, och ge det bilder av

smärta? Varför skulle vi lära det att det är maktlöst, när Gud

erbjuder det Sin makt och Sin Kärlek, och ber det att ta det som

redan är dess eget. Sinnet som gjorts villigt att acceptera Guds

gåvor har återfått anden, och utsträcker sin frihet och glädje, så

som det är Guds Vilja förenad med dess egen. Självet Som Gud

skapade kan inte synda, och kan därför inte lida. Låt oss i dag

välja att Han skall vara vår Identitet, och på så sätt för evigt undkomma

alla de ting som rädslans dröm tycks erbjuda oss.

2. Fader, Din Son kan inte skadas. Och om vi tror att vi lider, är det

endast för att vi inte känner vår enda Identitet som vi delar med Dig.

Vi vill återvända till Den i dag, för att för evigt befrias från alla våra

misstag, och räddas från det som vi trodde att vi var.

Lämna ett svar