Dagens EKIMlektion 19 november

LEKTION 323

Jag ”offrar” rädslan med glädje.

1. Här är det enda ”offer ” som Du ber Din älskade Son om; Du ber honom att ge upp allt lidande, all känsla av förlust och sorg, all ängslan

och allt tvivel, och fritt låta Din Kärlek strömma in i hans medvetenhet,

hela honom från smärta och ge honom Din Egen eviga glädje. Detta är

det ”offer” som Du ber mig om, och som jag med glädje gör; det enda

”priset” för att jag åter skall minnas Dig, för världens frälsning.

2. Och när vi betalar den skuld vi har till sanningen − en skuld som

endast innebär att släppa de självbedrägerier och bilder som vi

felaktigt dyrkade − återvänder sanningen till oss i sin helhet och i

glädje. Vi låter oss inte längre vilseledas. Kärleken har nu

återvänt till vår medvetenhet. Och vi har frid igen, för rädslan är

borta och endast kärleken är kvar.

Lämna ett svar