Dagens EKIMlektion 31 oktober

LEKTION 304

Låt inte min värld skymma åsynen av Kristus.

1. Jag kan skymma mitt heliga seende om jag låter min värld

inkräkta på det. Inte heller kan jag se de heliga syner som Kristus

ser på, såvida det inte är Hans sanna seende jag använder.

Varseblivning är en spegel, inte ett faktum. Och det jag ser på är

mitt sinnestillstånd, återspeglat utanför. Jag vill välsigna världen

genom att se på den genom Kristi ögon. Och jag kommer att se

de säkra tecknen på att alla mina synder har förlåtits mig.

2. Du leder mig från mörker till ljus; från synd till helighet. Låt mig

förlåta, och på så sätt ta emot frälsningen för världen. Den är Din

gåva, min Fader, given till mig för att erbjuda Din helige Son, så att

Han åter kan finna minnet av Dig och av Din Son så som Du skapade

honom.

Lämna ett svar