Dagens EKIMlektion 25 september

LEKTION 268

Låt alla ting vara exakt så som de är.

1. Låt mig inte vara Din kritiker i dag, Herre, och avvisa Dig. Låt mig

inte försöka blanda mig i Din skapelse, och förvränga den till sjukliga

former. Låt mig vara villig att dra tillbaka mina önskningar från dess

enhet, och således låta den vara så som Du skapade den. För på så sätt

kommer också jag att kunna känna igen mitt Själv så som Du skapade

mig. I Kärlek skapades jag, och i Kärlek kommer jag för evigt att förbli.

Vad kan skrämma mig när jag låter alla ting vara exakt så som de är?

2. Låt inte vårt seende vara hädiskt i dag, och låt inte heller våra

öron lyssna på tungor som ljuger. Endast verkligheten är fri från

smärta. Endast verkligheten är fri från förlust. Endast verkligheten

är helt och hållet trygg. Och det är endast detta som vi

söker i dag.

Lämna ett svar