Dagens EKIMlektion 5 november

LEKTION 309

Jag skall inte vara rädd för att se inåt i dag.

1. Inom mig finns den Eviga Oskulden, eftersom det är Guds Vilja

att Den skall vara där i evigheters evighet. Jag, Hans Son, vars

vilja är lika gränslös som Hans Egen, kan inte vilja förändra

detta. För att förneka min Faders Vilja är att förneka min egen.

Att se inåt är endast att finna min vilja så som Gud skapade den,

och så som den är. Jag är rädd för att se inåt eftersom jag tror att

jag gjorde en annan vilja som inte är sann, och gjorde den verklig.

Men den har inga verkningar. Inom mig finns Guds helighet.

Inom mig finns minnet av Honom.

2. Steget jag tar i dag, min Fader, är min säkra befrielse från fåfänga

drömmar om synd. Ditt altare är fridfullt och obefläckat. Det är det

heliga altaret åt mitt Själv, och där finner jag min sanna Identitet.

Lämna ett svar