Dagens EKIMlektion 6 oktober

LEKTION 279

Skapelsens frihet utlovar min egen.

1. Jag har fått löfte om att drömmarna skall upphöra, för Guds Son

har inte övergivits av Hans Kärlek. Endast i drömmar finns det

en tid när han tycks vara i fångenskap och väntar på en framtida

frihet, om den överhuvudtaget finns. Men i verkligheten är hans

drömmar borta, och sanningen intar deras plats. Och nu är friheten

redan hans. Skulle jag vänta bunden i kedjor som redan

har lossats för min befrielse, när Gud erbjuder mig frihet nu?

2. Jag skall acceptera Dina löften i dag, och sätta min tilltro till dem.

Min

Fader älskar Sonen Som Han skapade som Sin Egen.

Skulle du undanhålla de gåvor som Du gav till mig?

Lämna ett svar