Dagens EKIMlektion 6 September

LEKTION 249

Förlåtelsen gör slut på allt lidande och all förlust.

1. Förlåtelsen målar en bild av en värld där lidandet är över, förlust

blir omöjlig och vrede är obegriplig. Attack är borta, och galenskap

har ett slut. Vilket lidande går det nu att föreställa sig?

Vilken förlust kan man lida? Världen blir en plats av glädje,

överflöd, barmhärtighet och ändlöst givande. Den är nu så lik

Himlen att den snabbt omvandlas till det ljus som den återspeglar.

Och således har resan som Guds Son påbörjade slutat i det

ljus ur vilket han kom.

2. Fader, vi vill ge våra sinnen tillbaka till Dig. Vi har förrått dem, hållit

dem i ett skruvstäd av bitterhet, och skrämt dem med tankar på våld och

död. Nu vill vi vila i Dig igen, så som Du skapade oss.

Lämna ett svar