Dagens EKIMlektion 30 Augusti

LEKTION 242

Den här dagen tillhör Gud.

Den är min gåva till Honom.

1. Jag skall inte leva mitt liv ensam i dag. Jag förstår inte världen,

och därför måste det vara dårskap att försöka leva mitt liv ensam.

Men det finns En Som vet vad som är bäst för mig. Och Han är

glad över att inte göra några andra val åt mig än dem som leder

till Gud. Jag ger den här dagen till Honom, för jag vill inte fördröja

min hemkomst, och det är Han Som känner vägen till Gud.

2. Och så ger vi den här dagen till Dig. Vi kommer med ett helt öppet

sinne. Vi ber inte om någonting som vi kanske tror att vi vill ha. Ge

oss det som Du vill att vi skall ta emot. Du känner alla våra önskningar

och behov. Och du kommer att ge oss allt vi behöver för att

hjälpa oss finna vägen till Dig.

Lämna ett svar