Dagens EKIMlektion 26 mars

LEKTION 85

Dagens repetition kommer att omfatta

dessa tankegångar:

1. (69) Mitt agg döljer världens ljus i mig.

Mitt agg visar mig det som inte finns, och döljer för mig det jag

vill se. När jag har förstått detta, vad skall jag då ha mitt agg till?

Det håller mig kvar i mörkret och döljer ljuset. Agg och ljus hör

inte ihop, men ljus och sant seende måste förenas för att jag skall

kunna se. För att kunna se måste jag lägga mitt agg åt sidan. Jag

vill se, och detta kommer att vara det medel genom vilket jag

kommer att lyckas.

2. Specifika tillämpningar av den här tankegången kan göras i

dessa former:

Låt mig inte använda detta som ett hinder för seendet.

Världens ljus kommer att lysa bort allt detta.

Jag har inget behov av detta. Jag vill se.

3. (70) Min frälsning kommer från mig.

I dag kommer jag att förstå var min frälsning är. Den är i mig

eftersom dess Källa är där. Den har inte lämnat sin Källa, och

därför kan den inte ha lämnat mitt sinne. Jag skall inte söka efter

den utanför mig. Den går inte att finna utanför och sedan föras

in. Men från mitt inre kommer den att sträcka sig utåt, och allt

jag ser kommer bara att återspegla ljuset som lyser i mig och i sig

självt.

4. Följande former av tankegången är lämpliga för mer specifika

tillämpningar:

Låt inte detta fresta mig att söka min frälsning utanför mig.

Jag skall inte låta detta störa min medvetenhet om Källan

till min frälsning.

Detta har ingen makt att ta bort frälsningen från mig.

Lämna ett svar