Dagens EKIMlektion 15 Augusti

LEKTION 227

Detta är det heliga ögonblicket i min befrielse.

1. Fader, det är i dag som jag blir fri, därför att min vilja är Din. Jag

tänkte göra en annan vilja. Men ingenting existerar som jag tänkte

åtskild från Dig. Och jag är fri eftersom jag misstog mig, och påverkade

inte alls min egen verklighet genom mina illusioner. Nu släpper jag

dem, och lägger ner dem inför sanningens fötter så att de för evigt tas

bort från mitt sinne. Detta är det heliga ögonblicket i min befrielse.

Fader, jag vet att min vilja är ett med Din.

2. Och så återvänder vi i dag glada till Himlen, som vi i själva

verket aldrig har lämnat. Den här dagen lägger Guds Son undan

sina drömmar. Den här dagen kommer Guds Son hem igen, befriad

från synd och klädd i helighet, med sitt rätta sinne återställt

till honom till sist

Lämna ett svar