Dagens EKIMlektion 15 juli

LEKTION 196

Det kan bara vara mig själv som jag korsfäster.

1. När du verkligen har förstått detta och är helt medveten om det,

kommer du inte att försöka skada dig själv, inte heller göra din

kropp till slav under hämnden. Du kommer inte att attackera dig

själv, och du kommer att inse att en attack på någon annan endast

är en attack på dig själv. Du kommer att bli fri från den

vansinniga övertygelsen att en attack på din broder räddar dig

själv. Och du kommer att förstå att hans trygghet är din egen,

och att när han helas, helas du.

2. I början kanske du inte förstår hur barmhärtigheten, som är

utan gräns och håller allt i sitt säkra beskydd, kan finnas i den

tankegång vi övar i dag. Den kan faktiskt se ut att vara ett tecken

på att det aldrig går att undvika bestraffning, eftersom egot är

snabbt med att åberopa sanningen för att rädda sina lögner när

det står inför det som det ser som ett hot. Likväl måste det

misslyckas med att förstå sanningen som det använder på detta

sätt. Men du kan lära dig att se det dåraktiga i detta, och förneka

den innebörd som det tycks ha.

3. På så sätt lär du också ditt sinne att du inte är ett ego. För de

sätt egot förvränger sanningen på kommer inte längre att vilseleda

dig. Du kommer inte att tro att du är en kropp som skall

korsfästas. Och i dagens tankegång kommer du att se uppståndelsens

ljus som ser förbi alla tankar på korsfästelse och död, till

tankar på befrielse och liv.

4. Dagens tankegång är ett steg vi tar som leder oss bort från

slaveriet till ett tillstånd av fullkomlig frihet. Låt oss ta detta steg

i dag, så att vi snabbt kan gå den väg som frälsningen visar oss,

och ta varje steg i sin bestämda ordning allteftersom sinnet lösgör

sig från sina bördor en efter en. Det är inte tid vi behöver för

detta. Det är endast villighet. För det som ser ut att behöva tusen

år kan lätt göras på bara ett ögonblick genom Guds nåd.

5. Den dystra och hopplösa tanken att du kan attackera andra och

själv komma undan har naglat fast dig vid korset. Kanske det

såg ut att vara frälsningen. Ändå stod det enbart för övertygelsen

att rädslan för Gud är verklig. Och vad är det om inte helvetet?

Vem skulle utan rädsla för helvetet i sitt hjärta kunna tro

att hans Fader är hans dödlige fiende, åtskild från honom, och

som väntar på att förstöra hans liv och utplåna honom från

universum?

6. Så ser den form av galenskap ut som du tror på, om du accepterar

den fruktansvärda tanken att du kan attackera någon annan

och själv vara fri. Innan denna form har ändrats, finns det inget

hopp. Hur skulle det kunna finnas någon räddning innan du ser

att åtminstone detta måste vara helt omöjligt? Rädslan för Gud

är verklig för alla som tror att denna tanke är sann. Och han

kommer inte att varsebli hur dåraktig den är, eller ens se att den

finns, så att det skulle vara möjligt att ifrågasätta den.

7. För att överhuvudtaget ifrågasätta den måste dess form först

ändras, åtminstone så mycket att rädslan för vedergällning minskar

och ansvaret i någon mån vänder tillbaka till dig. Därifrån

kan du åtminstone överväga om du vill gå vidare på denna

smärtsamma väg. Innan denna förändring har skett, kan du inte

varsebli att det endast är dina tankar som för med sig rädslan till

dig, och att din befrielse beror på dig.

8. Våra nästa steg kommer att vara lätta, om du tar detta steg i

dag. Därifrån går vi framåt mycket snabbt. För när du väl förstår

att det är omöjligt att du skulle kunna skadas av någonting

annat än dina egna tankar, måste rädslan för Gud försvinna. Du

kan då inte tro att orsaken till rädslan finns utanför dig. Och

Gud, Som du hade tänkt förvisa, kan välkomnas tillbaka in i det

heliga sinne som Han aldrig lämnat.

9. Frälsningens sång kan förvisso höras i den tankegång vi övar i

dag. Om det endast kan vara dig själv som du korsfäster har du

inte skadat världen, och behöver inte vara rädd för dess hämnd

och förföljelse. Inte heller behöver du gömma dig i skräck för

den dödliga rädslan för Gud som projektionen döljer sig bakom.

Det du fruktar allra mest är din frälsning. Du är stark, och det är

styrka du vill ha. Och du är fri, och glad över din frihet. Du har

försökt att vara både svag och bunden, eftersom du fruktade din

styrka och din frihet. Men frälsningen ligger i dem.

10. Det finns ett ögonblick när skräcken tycks gripa tag om ditt

sinne så fullständigt att det inte ser ut att finnas det minsta hopp

om räddning. När du en gång för alla inser att det är dig själv du

är rädd för, varseblir sinnet sig som splittrat. Och detta var dolt

så länge som du trodde att attacken kunde riktas utåt, och skickas

tillbaka utifrån och in. Det såg ut att vara en fiende utanför

dig som du måste frukta. Och således blev en gud utanför dig

din dödlige fiende; källan till rädslan.

11. Ett kort ögonblick varseblivs nu en mördare inom dig som

otåligt väntar på att se dig död, och som är helt inriktad på att

tänka ut bestraffningar för dig tills den stund kommer då han

äntligen kan döda. Men detta är också det ögonblick när frälsningen

kommer. För rädslan för Gud har försvunnit. Och du

kan be Honom att Han genom Sin Kärlek räddar dig från illusioner

genom att kalla Honom Fader och dig själv Hans Son. Be att

detta ögonblick skall komma snart − i dag. Gå bort från rädslan,

och ta de första stegen mot kärleken.

12. Det finns ingen Tanke hos Gud som inte går med dig för att

hjälpa dig nå detta ögonblick, och att snabbt gå bortom det, säkert

och för evigt. När rädslan för Gud är borta, finns det inte

längre några hinder kvar mellan dig och Guds heliga frid. Så

god och barmhärtig den tankegång är som vi övar! Välkomna

den som du bör, för den är din befrielse. Det är förvisso bara dig

själv som ditt sinne kan försöka korsfästa. Men även din förlossning

kommer att komma från dig.

Lämna ett svar