Dagens EKIMlektion 18 februari

LEKTION 49

Guds Röst talar till mig hela dagen.

1. Det är helt möjligt att lyssna till Guds Röst hela dagen utan att

avbryta dina vanliga aktiviteter på något sätt. Den del av ditt

sinne där sanningen bor står i ständig kommunikation med Gud,

vare sig du är medveten om det eller ej. Det är den andra delen

av ditt sinne som fungerar i världen och som lyder världens lagar.

Det är denna del som är ständigt förvirrad, obalanserad och

högst osäker.

2. Den del som lyssnar till Rösten för Gud är lugn, alltid i vila och

helt säker. Det är faktiskt den enda del som finns. Den andra

delen är en vild illusion, ursinnig och förryckt, men utan verklighet

av något slag. Försök i dag att inte lyssna på den. Försök att

identifiera dig med den del av ditt sinne där stillhet och frid råder

för evigt. Försök att höra Guds Röst kärleksfullt kalla på dig

och påminna dig om att din Skapare inte har glömt Sin Son.

3. Vi kommer i dag att behöva åtminstone fyra övningsstunder

på fem minuter vardera, och fler om det är möjligt. Vi kommer

faktiskt att försöka höra Guds Röst påminna dig om Honom och

om ditt Själv. Vi kommer att närma oss denna lyckligaste och

heligaste av tankar med förtröstan, och veta att när vi gör det,

förenar vi vår vilja med Guds Vilja. Han vill att du skall höra

Hans Röst. Han gav Den till dig för att du skulle höra den.

4. Lyssna i djup tystnad. Var mycket stilla och öppna ditt sinne.

Gå förbi alla de hesa skrik och sjuka inbillningar som döljer dina

verkliga tankar och skymmer din eviga länk till Gud. Sjunk

djupt in i den frid som väntar på dig bortom den här vansinniga

världens ursinniga, våldsamma tankar och syner och ljud. Du

bor inte här. Vi försöker nå ditt verkliga hem. Vi försöker nå

den plats där du verkligen är välkommen. Vi försöker nå Gud.

5. Glöm inte att mycket ofta upprepa dagens tankegång. Gör det

med öppna ögon när det är nödvändigt, men med slutna ögon

när det är möjligt. Och se till att sitta lugnt och stilla och upprepa

dagens tankegång närhelst du kan, och slut dina ögon för världen

och inse att du inbjuder Guds Röst att tala till dig.

Lämna ett svar