Dagens EKIMlektion 29 november

LEKTION 333

Förlåtelsen gör slut på drömmen om konflikt här.

1. En konflikt måste lösas. Den kan inte undvikas, läggas åt sidan,

förnekas, förklädas, ses någon annanstans, kallas vid ett annat

namn, eller gömmas av svek av något slag, om den skall kunna

undkommas. Den måste ses exakt så som den är, där den tros

vara, i den verklighet som den har givits, och med det syfte som

sinnet har tilldelat den. För bara då överges dess försvar, och

sanningen kan lysa över den när den försvinner.

2. Fader, förlåtelsen är det ljus som Du valde för att lysa bort all konflikt

och allt tvivel, och lysa upp vägen för vår återkomst till Dig. Inget

annat ljus än detta kan göra slut på vår onda dröm. Inget annat ljus än

detta kan rädda världen. För endast detta ljus kommer aldrig att misslyckas med någonting, eftersom det är Din gåva till Din älskade Son.

Lämna ett svar