Dagens EKIMlektion 21 maj

Läs före lektion 141

REPETITION IV

Inledning

1. Nu repeterar vi igen, den här gången medvetna om att vi förbereder

oss för den andra delen av inlärningen av hur sanningen kan

användas. I dag skall vi börja koncentrera oss på beredvilligheten

för det som sedan skall komma. Detta är vår målsättning för

den här repetitionen och för de följande lektionerna. Således

repeterar vi de nyligen genomgångna lektionerna och deras centrala

tankar på ett sådant sätt, att det kommer att underlätta den

beredvillighet som vi nu vill uppnå.

2. Det finns ett centralt tema som förenar varje steg i den repetition

vi företar oss, som enkelt kan uttryckas med dessa ord:

Mitt sinne innehåller endast det som jag tänker med Gud.

Detta är ett faktum, och representerar sanningen om Vad du är

och Vad din Fader är. Det är med denna tanke som Fadern skapade

Sonen, och gjorde Sonen till medskapare med Sig Själv. Det

är denna tanke som till fullo garanterar Sonens frälsning. För i

hans sinne kan inga tankar finnas förutom dem som hans Fader

delar med honom. Brist på förlåtelse hindrar honom från att bli

medveten om denna tanke. Likväl är den för evigt sann.

3. Låt oss börja vår förberedelse med att försöka förstå de många

former som bristen på sann förlåtelse noggrant kan gömma sig i.

Eftersom de är illusioner varseblivs de inte för vad de är; nämligen

försvar som skyddar dina oförsonliga tankar från att ses och

erkännas. Deras syfte är att visa dig någonting annat, och att

hålla rättelsen borta med hjälp av självbedrägerier som gjorts för

att ta dess plats.

4. Och likväl innehåller ditt sinne endast det som du tänker med

Gud. Dina självbedrägerier kan inte ersätta sanningen. Lika lite

som ett barn som kastar en pinne i havet kan ändra tidvattnets

gång, solens uppvärmning av vattnet, och månens sken som

lyser som silver på det om natten. Vi börjar därför varje

övningsstund under den här repetitionen med att göra vårt sinne

redo att förstå de lektioner som vi läser, och se den mening som

de erbjuder oss.

5. Börja varje dag med att ägna tid åt att förbereda ditt sinne på

att lära sig vad varje tankegång som du repeterar den dagen kan

erbjuda dig av frihet och av frid. Öppna ditt sinne och töm det

på alla tankar som vill vilseleda, och låt endast denna tanke sysselsätta

det till fullo, och ta bort resten:

Mitt sinne innehåller endast det som jag tänker med Gud.

Fem minuter med denna tanke kommer att räcka för att leda in

ditt sinne på de banor som Gud har bestämt, och låta Hans Sinne

ta ansvar för alla de tankar som du kommer att ta emot den

dagen.

6. De kommer inte enbart från dig, för de kommer alla att delas

med Honom. Och därför kommer varje tanke att föra med sig

budskapet om Hans Kärlek till dig, och återlämna budskapet om

din till Honom. På så sätt kommer kommunionen med Härskarornas

Herre att bli din, så som Han Själv har velat att det skall

vara. Och på samma sätt som Hans Eget fullständigande förenar

sig med Honom, kommer Han att förena Sig med dig som är fullständig

när du förenas med Honom och Han med dig.

7. Efter att du har förberett dig läser du helt enkelt båda de

tankegångar som du har anvisats att repetera den dagen. Slut

sedan ögonen, och säg dem sakta för dig själv. Det är ingen

brådska nu, för du använder tiden till det syfte den var avsedd

för. Låt varje ord lysa med den mening som Gud har givit det, så

som det gavs till dig genom Hans Röst. Låt varje tankegång som

du repeterar den dagen ge dig den gåva som Han har lagt i den

för att du skulle få den av Honom. Och vi kommer inte att använda

någon annan form för vår övning än denna:

8. Varje hel timme under dagen skall du återkalla i ditt sinne den

tanke som dagen började med, och ägna en tyst stund åt den.

Upprepa sedan utan brådska de två tankegångar som du övar

tillräckligt länge den dagen för att kunna se de gåvor till dig som

de innehåller, och låt dem bli mottagna där det var meningen att

de skulle vara.

9. Vi lägger inte till några andra tankar, utan låter dessa vara de

budskap de är. Vi behöver ingenting annat än detta för att ge oss

lycka och vila, och ändlös stillhet, fullkomlig visshet, och allt som

vår Fader vill att vi skall ta emot som det arv vi har från Honom.

Varje övningsdag när vi repeterar, slutar vi som vi började med

att först upprepa den tanke som gjorde dagen till en speciell

stund av välsignelse och lycka för oss; och som genom vår tro

fasthet återställde världen från mörker till ljus, från sorg till

glädje, från smärta till frid, från synd till helighet.

10. Gud tackar dig som på det här sättet övar dig i att hålla Hans

Ord. Och när du åter ägnar dig åt tankegångarna för dagen innan

du somnar, omsluter Hans tacksamhet dig med den frid som

Han vill att du för evigt skall vara i, och som du nu håller på att

lära dig att åter göra anspråk på som ditt arv.

Läs inledning till repetition IV först

LEKTION 141

Mitt sinne innehåller endast det

som jag tänker med Gud.

(121) Förlåtelse är nyckeln till lycka.

(122) Förlåtelse erbjuder allt jag vill ha.

Lämna ett svar