Dagens EKIMlektion 19 mars

LEKTION 78

Låt mirakler ersätta allt agg.

1. Du har kanske ännu inte helt klart för dig att varje beslut du

fattar är ett beslut mellan agg och mirakler. Varje agg står som

en mörk sköld av hat framför miraklet som det vill dölja. Och

när du håller upp den framför ögonen kommer du inte att se miraklet

bakom. Ändå väntar det hela tiden på dig i ljuset, men du

ser ditt agg i stället.

2. I dag går vi bortom agget för att i stället se på miraklet. Vi skall

vända på det sätt du ser på genom att inte tillåta att seendet upphör

innan det ser. Vi skall inte vänta framför hatets sköld, utan lägga

ner den och stilla lyfta våra ögon i tystnad för att se Guds Son.

3. Han väntar på dig bakom ditt agg, och när du lägger det åt

sidan kommer han att visa sig i ett strålande ljus där det tidigare

fanns agg. För alla slags agg är en blockering av seendet, och när

den lyfts bort ser du Guds Son där han alltid har varit. Han står i

ljuset, men du var i mörkret. Varje agg gjorde mörkret tätare,

och du kunde inte se.

4. I dag skall vi försöka se Guds Son. Vi skall inte tillåta oss att

vara blinda för honom; vi skall inte se på vårt agg. På så sätt

vänder vi på världens sätt att se när vi vänder vår blick mot sanningen,

bort från rädslan. Vi skall välja ut en person som du har

använt som måltavla för ditt agg, och lägga agget åt sidan och se

på honom. Kanske någon som du är rädd för och till och med

hatar; eller någon som du tror att du älskar som gjorde dig förargad;

någon som du kallar vän men som du ibland tycker är besvärlig

eller svår att tillfredsställa, som är krävande, irriterande

eller inte sann mot det ideal han borde acceptera som sitt, enligt

den roll som du har tilldelat honom.

5. Du vet vem du skall välja; hans namn har redan dykt upp i ditt

sinne. Han skall vara den som vi ber skall visa Guds Son för dig.

Genom att se honom bakom det agg som du har hyst mot honom,

kommer du att lära dig att det som låg dolt när du inte såg

honom finns hos alla och kan ses. Han som var fiende är mer än

vän när han blir fri att acceptera den heliga roll som den Helige

Ande har tilldelat honom. Låt honom vara din frälsare i dag.

Detta är hans roll i Gud din Faders plan.

6. Under våra längre övningsstunder i dag skall vi se honom i

den här rollen. Försök att först se honom framför dig som du ser

honom nu. Gå på nytt igenom hans fel, de svårigheter du har

haft med honom, den smärta han förorsakat dig, hans försummelser,

och alla de små och stora oförrätter han har tillfogat dig.

Se på hans kropp med både dess brister och företräden, och tänk

på hans misstag och till och med på hans “synder“.

7. Låt oss sedan be Honom Som känner denne Guds Sons verklighet

och sanning att vi skall se honom på ett annat sätt, och se

vår frälsare lysa i ljuset av den sanna förlåtelse som givits oss. Vi

ber Honom i Guds och Hans Sons heliga Namn, Hans Son som är

lika helig som Han:

Låt mig få se min frälsare i honom som Du har utsett skall

vara den som jag skall be att han leder mig till det heliga ljuset

i vilket han står, så att jag kan förena mig med honom.

Kroppens ögon är slutna, och när du tänker på honom som fick

dig att känna agg, låt då ditt sinne få se ljuset i honom som är

bortom ditt agg.

8. Det du har bett om kan inte nekas dig. Din frälsare har väntat

länge på detta. Han vill vara fri och göra sin frihet till din. Den

Helige Ande lutar Sig från honom till dig, och ser ingen separation

i Guds Son. Och det du ser genom Honom kommer att befria

er båda. Var mycket stilla nu, och se på din lysande frälsare.

Inget mörkt agg skymmer åsynen av honom. Du har tillåtit den

Helige Ande att genom honom uttrycka den roll Gud gav Honom

så att du skulle kunna räddas.

9. Gud tackar dig för dessa stilla stunder i dag under vilka du lade

dina bilder åt sidan, och såg på kärlekens mirakel som den Helige

Ande visade dig i deras ställe. Världen och Himlen förenas i sin

tacksägelse till dig, för det finns inte en enda Guds Tanke som inte

måste glädja sig när du blir räddad, och hela världen med dig.

10. Vi skall komma ihåg detta hela dagen, och anta den roll som

tilldelats oss som del av Guds frälsningsplan, och inte vår egen.

Frestelsen försvinner när vi låter alla som vi möter rädda oss,

och vägrar att dölja deras ljus bakom vårt agg. Låt rollen av frälsare

ges till alla som du möter, och till alla som du tänker på eller

kommer ihåg från det förgångna, så att du kan dela den med

dem. För er båda, och också för alla dem som inte ser, ber vi:

Låt mirakler ersätta allt agg.

Lämna ett svar