Dagens EKIMlektion 9 mars

LEKTION 68

Kärleken hyser inte agg.

1. Du som skapades av Kärleken lik Den Själv kan inte hysa agg och

känna ditt Själv. Att hysa agg är att glömma vem du är. Att

hysa agg är att se dig själv som en kropp. Att hysa agg är att låta

egot bestämma över ditt sinne och att döma kroppen till döden.

Du kanske ännu inte till fullo inser exakt hur det påverkar ditt

sinne att hysa agg. Det tycks avskilja dig från din Källa och göra

dig olik Honom. Det får dig att tro att Han är lik det du tror att

du har blivit, för ingen kan föreställa sig sin Skapare olik sig

själv.

2. Utestängd från ditt Själv Som förblir medvetet om Sin likhet

med Sin Skapare tycks ditt Själv sova, medan den del av ditt

sinne som väver illusioner i sömnen ser ut att vara vaken. Kan

allt detta komma från att hysa agg? Oh, ja! För den som hyser

agg förnekar att han skapades av Kärleken, och hans Skapare har

blivit skrämmande för honom i hans dröm om hat. Vem kan

drömma om hat och inte frukta Gud?

3. Det är lika säkert att de som hyser agg kommer att göra en ny

definition av Gud efter sin egen avbild, som det är obestridligt att

Gud skapade dem lik Sig Själv, och definierade dem som del av

Sig. Det är lika säkert att de som hyser agg kommer att känna

skuld, som det är obestridligt att de som förlåter kommer att

finna frid. Det är lika säkert att de som hyser agg kommer att

glömma vem de är, som det är obestridligt att de som förlåter

kommer att minnas.

4. Skulle du inte vara villig att avstå från ditt agg om du trodde

att allt detta var på det sättet? Kanske tror du inte att du kan

släppa ditt agg. Detta är emellertid helt enkelt en fråga om motivation.

I dag skall vi försöka ta reda på hur du skulle känna dig

utan det. Skulle du lyckas, om än aldrig så lite, kommer det aldrig

mer att vara något problem med motivationen.

5. Börja dagens förlängda övningsstund med att söka i ditt sinne

efter dem som du anser att du hyser starkt agg emot. Några av

dessa kommer att vara lätta att finna. Tänk sedan på det till synes

mindre agg som du hyser mot dem du tycker om och till och

med tror att du älskar. Det kommer snabbt att bli uppenbart att

det inte finns någon som du inte hyser något slags agg emot.

Därigenom har du blivit ensam i hela universum i din varseblivning

av dig själv.

6. Bestäm dig nu för att se alla dessa personer som vänner. Säg

till dem alla, och tänk på var och en i tur och ordning medan du

gör det:

Jag vill se dig som min vän, så att jag kan komma ihåg att du

är del av mig och lära känna mig själv.

Ägna resten av övningsstunden åt att försöka tänka på dig själv

som fullständigt i frid med allt och alla, trygg i en värld som beskyddar

och älskar dig och vars kärlek du återgäldar. Försök att

känna hur tryggheten omger dig, svävar över dig och håller dig

uppe. Försök att tro, om än bara en kort stund, att ingenting kan

skada dig på något sätt. Säg till dig själv vid slutet av övningsstunden:

Kärleken hyser inte agg. När jag släpper allt mitt agg kommer

jag att veta att jag är fullkomligt trygg.

7. De korta övningsstunderna bör inkludera en snabb tillämpning

av dagens tankegång i den här formen närhelst det dyker upp

någon tanke på agg mot någon, vare sig han är fysiskt närvarande

eller ej:

Kärleken hyser inte agg. Låt mig inte svika mitt Själv.

Upprepa dessutom tankegången flera gånger i timmen i den här

formen:

Kärleken hyser inte agg. Jag vill bli medveten om mitt Själv

genom att lägga allt agg åt sidan och vakna i Honom.

Lämna ett svar