Dagens EKIMlektion 6 juni

LEKTION 157

Jag vill gå in i Hans Närvaro nu.

1. Detta är en dag av tystnad och tillit. Det är en speciellt löftesrik

tid i dina dagars kalender. Det är en tid som Himlen har utvalt

för att lysa över, och för att kasta ett tidlöst ljus över denna dag,

när ekot av evigheten hörs. Den här dagen är helig, för den inleder

en ny upplevelse; en annorlunda slags känsla och medvetenhet.

Du har tillbringat långa dagar och nätter med att fira döden.

I dag lär du dig att känna livets glädje.

2. Detta är ytterligare en avgörande vändpunkt i läroplanen. Vi

lägger till en ny dimension nu; en ny upplevelse som sprider ljus

över allt som vi redan har lärt oss, och förbereder oss för det som

vi ännu har kvar att lära oss. Den för oss till dörren där inlärningen

upphör, och vi fångar en skymt av det som ligger bakom

det som det överhuvudtaget är möjligt att uppnå. Den lämnar

oss här ett ögonblick, och vi går bortom den, säkra på vår riktning

och vårt enda mål.

3. I dag kommer det att vara dig förunnat att känna en fläkt av

Himlen, även om du kommer att återvända till inlärningens stigar.

Men du har kommit långt nog på vägen för att förändra

tiden tillräckligt för att kunna höja dig över dess lagar, och gå in i

evigheten en stund. Detta kommer du att lära dig att göra mer

och mer, allteftersom varje lektion, som du noga har studerat, för

dig snabbare till denna heliga plats och, för ett ögonblick, lämnar

dig till ditt Själv.

4. Han kommer att leda dina övningar i dag, för det du ber om

nu är det Han vill. Och eftersom du har förenat din vilja med

Hans i dag, måste det du ber om ges till dig. Ingenting annat än

dagens tankegång behövs för att lysa upp ditt sinne, och låta det

vila i stilla förväntan och lugn glädje i vilka du snabbt lämnar

världen bakom dig.

5. Från och med den här dagen antar ditt tjänande en äkta hängivenhet,

och en glöd som sprider sig från dina fingertoppar till

dem du rör vid, och välsignar dem du ser på. Ett sant seende når

alla som du möter, och alla som du tänker på eller som tänker på

dig. För din upplevelse i dag kommer att omvandla ditt sinne på

ett sådant sätt att det blir prövostenen för Guds heliga Tankar.

6. Din kropp kommer att göras helig i dag, eftersom dess enda

syfte nu är att föra fram det sanna seendet av det du upplever

den här dagen för att lysa upp världen. Vi kan inte förmedla en

upplevelse som denna direkt. Men den lämnar ett sant seende i

våra ögon som vi kan erbjuda alla, så att de tidigare kan få

samma upplevelse i vilken världen tyst glöms bort, och Himlen

blir ihågkommen en stund.

7. Allteftersom den här upplevelsen ökar och alla mål förutom

detta blir av ringa värde, kommer världen som du återvänder till

lite närmare tidens slut; blir lite mer lik Himlen i sitt sätt; kommer

lite närmare sin befrielse. Och du som för ljuset till den

kommer att se ljuset säkrare; det sanna seendet tydligare. Den

tid skall komma när du inte kommer att återvända i samma form

som du nu framträder i, för du kommer inte att behöva den.

Men nu har den ett syfte, och kommer att tjäna det väl.

8. I dag skall vi slå in på en kurs som du inte har drömt om. Men

den Helige, Givaren av livets lyckliga drömmar, Omvandlaren av

varseblivning till sanning, den helige Vägledaren till Himlen som

har givits till dig, har drömt denna resa åt dig som du gör och

påbörjar i dag, så att den upplevelse som den här dagen erbjuder

dig skall vara din egen.

9. Nu skall vi gå in i Kristi Närvaro, fridfullt omedvetna om allt

förutom Hans lysande ansikte och fullkomliga Kärlek. Det sanna

seendet av Hans ansikte kommer att stanna kvar hos dig, men

det kommer att finnas ett ögonblick som går bortom allt sant seende,

även detta, det heligaste. Detta kommer du aldrig att lära

ut, för du uppnådde det inte genom inlärning. Likväl talar det

sanna seendet om din hågkomst av det som du visste i detta

ögonblick, och med säkerhet kommer att veta igen.

Lämna ett svar