Dagens EKIMlektion 7 november

Läses före lektion 311

10. Vad är den Yttersta Domen?

1. Kristi återkomst ger Guds Son den här gåvan: Att höra Rösten för

Gud förkunna att det som är falskt är falskt, och att det som är

sant aldrig har ändrats. Och det är med denna dom som varseblivningen

upphör. Först ser du en värld som har accepterat

detta som sant, projicerad från ett sinne som nu är rättat. Och

med detta heliga seende ger varseblivningen en tyst välsignelse

och försvinner sedan, för dess mål är uppnått och dess uppdrag

utfört.

2. Den sista domen över världen innehåller inget fördömande.

För den ser världen som totalt förlåten, utan synd och helt utan

syfte. Utan orsak, och nu utan funktion i Kristi seende, glider

den helt enkelt undan till intet. Där föddes den och där slutar

den också. Och alla skepnaderna i den dröm i vilken världen

började försvinner med den. Kroppar är nu till ingen nytta och

kommer därför att försvinna, eftersom Guds Son är gränslös.

3. Du som trodde att Guds Yttersta Dom skulle döma världen till

helvetet tillsammans med dig, acceptera denna heliga sanning:

Guds Dom är Rättelsens gåva som Han skänkte till alla dina

misstag och på så sätt befriade dig från dem, och från alla de

verkningar de någonsin tycktes ha. Att frukta Guds frälsande

nåd är endast att frukta fullständig befrielse från lidande, återvändandet

till frid, trygghet och lycka, och föreningen med din

egen Identitet.

4. Guds Sista Dom är lika barmhärtig som varje steg i den plan

Han har gjort upp för att välsigna Sin Son, och kalla honom tillbaka

till den eviga frid som Han delar med honom. Var inte

rädd för kärleken. För endast den kan hela all sorg, torka alla

tårar och varsamt väcka Sonen som Gud erkänner som Sin ur

hans dröm om smärta. Var inte rädd för detta. Frälsningen ber

dig att välkomna den. Och världen väntar på att du glatt skall

acceptera den, vilket kommer att göra den fri.

5. Detta är Guds Sista Dom: “Du är fortfarande Min helige Son,

för evigt oskyldig, för evigt kärleksfull och för evigt älskad, lika

gränslös som din Skapare, och fullständigt oföränderlig och för

evigt ren. Vakna därför och återvänd till Mig. Jag är din Fader

och du är Min Son.“

7 November

Läses efter

10. Vad är den Yttersta Domen?

LEKTION 311

Jag dömer alla ting utifrån hur jag skulle vilja att de var.

1. Dömandet kom till som ett vapen för att användas mot sanningen.

Det separerar det som det används emot, och skiljer ut detta

som om det vore ett ting för sig. Och sedan gör det av detta det

som du vill att det skall vara. Det dömer det som det inte kan

förstå, eftersom det inte kan se helheten, och därför dömer felaktigt.

Låt oss inte använda det i dag, utan göra en gåva av det till

Honom Som använder det på ett annat sätt. Han kommer att befria

oss från våndan av alla de domar vi har fällt över oss själva,

och återställa sinnesfriden genom att ge oss Guds Dom över Sin

Son.

2. Fader, vi väntar med öppet sinne i dag på att höra Din Dom över den

Son som Du älskar. Vi känner honom inte, och vi kan inte döma. Och

därför låter vi Din Kärlek bestämma vad han som Du skapade som Din

Son måste vara.

Lämna ett svar