Dagens EKIMlektion 11 maj

 LEKTION 131

Ingen kan misslyckas som försöker nå sanningen.

1. Du kan inte annat än misslyckas när du söker efter mål som inte

kan uppnås. Du söker efter beständighet i det obeständiga, efter

kärlek där det inte finns någon, efter trygghet mitt i faran, efter

odödlighet i mörkret från drömmen om död. Vem skulle kunna

lyckas där motsägelse utgör ramen för hans sökande och platsen

som han kommer till för att finna stabilitet?

2. Mål som är meningslösa uppnås inte. Det finns ingen möjlighet

att uppnå dem, för de medel med vilka du eftersträvar dem

är lika meningslösa som de. Vem kan använda sådana vettlösa

medel och hoppas att vinna någonting med dem? Vart kan de

leda? Och vad skulle de kunna uppnå som inger något hopp om

att vara verkligt? Att försöka nå det inbillade leder till döden

eftersom det är sökandet efter intet, och medan du söker efter

livet ber du om döden. Du söker efter säkerhet och trygghet,

medan du i ditt hjärta ber om fara och beskydd för den ynkliga

dröm som du gjorde.

3. Likväl är sökandet oundvikligt här. Det är för detta som du

kom, och du skall förvisso göra det du kom för. Men världen

kan inte diktera vilket mål du skall söka efter, såvida du inte ger

den makt att göra det. Gör du inte det står det dig fortfarande

fritt att välja ett mål som ligger bortom världen och varje världslig

tanke, och ett mål som kommer till dig från en föreställning

som du har övergivit men ändå minns, gammal men ändå ny; ett

eko från ett arv du har glömt, men som fortfarande innehåller allt

du verkligen vill ha.

4. Var glad över att du måste söka. Var också glad över att du lär

dig att du söker efter Himlen, och måste finna det mål som du

verkligen vill ha. Ingen kan låta bli att vilja ha detta mål och nå

det till slut. Guds Son kan inte söka förgäves, även om han försöker

tvinga fram en fördröjning, vilseleda sig själv och tro att

det är helvetet han söker. När han har fel, finner han rättelse.

När han går vilse, leds han tillbaka till den uppgift som bestämts

för honom.

5. Ingen blir kvar i helvetet, för ingen kan överge sin Skapare,

inte heller påverka Hans fullkomliga, tidlösa och oföränderliga

Kärlek. Du kommer att finna Himlen. Allt du söker utöver detta

kommer att försvinna. Men inte på grund av att det tagits ifrån

dig. Det kommer att försvinna därför att du inte vill ha det. 6Du

kommer att nå det mål du verkligen vill ha lika säkert som att

Gud skapade dig i syndfrihet.

6. Varför vänta på Himlen? Den är här i dag. Tiden är den

stora illusionen att den finns i det förgångna eller ligger i framtiden.

Likväl kan det inte vara så, om den är där Gud vill att

Hans Son skall vara. Hur skulle Guds Vilja kunna vara i det

förgångna, eller i någonting som fortfarande kommer att ske?

Det Han vill är nu, utan något förgånget och helt och hållet

utan framtid. Det är lika långt borta från tiden som ett litet ljus

är från en avlägsen stjärna, eller som det du valde är från det du

verkligen vill ha.

7. Himlen förblir ditt enda alternativ till denna egendomliga

värld som du har gjort, och till alla dess egenheter; dess skiftande

mönster och ovissa mål, dess smärtsamma njutningar och tragiska

glädjeämnen. Gud har inte gjort några motsägelser. Det som

förnekar sin egen existens och attackerar sig självt är inte av Honom.

Han har inte gjort två sinnen, med Himlen som den glädjefulla

verkan av det ena, och jorden som det bedrövliga resultatet

av det andra, Himlens motsats på alla sätt.

8. Gud är inte i konflikt. Inte heller är Hans skapelse delad mitt

itu. Hur skulle det kunna vara möjligt att Hans Son skulle vara

i helvetet när Gud Själv har satt honom i Himlen? Skulle han

kunna förlora det som den Eviga Viljan har gett honom att för

evigt vara hans hem? Låt oss inte längre försöka påtvinga Guds

enhetliga syfte en främmande vilja. Han är här eftersom Han

vill vara här, och det Han vill är närvarande nu, utom räckhåll

för tiden.

9. I dag skall vi inte välja en paradox i stället för sanningen. Hur

skulle Guds Son kunna göra tiden så att den kunde ta bort Guds

Vilja? På så sätt förnekar han sig själv, och motsäger det som inte

har någon motsats. Han tror att han har gjort ett helvete som

motsätter sig Himlen, och tror att han bor i någonting som inte

existerar, medan Himlen är den plats som han inte kan finna.

10. Lämna sådana dåraktiga tankar bakom dig i dag, och vänd ditt

sinne mot sanna tankar i stället. Ingen kan misslyckas som försöker

nå sanningen, och det är sanningen vi försöker nå i dag. Vi

skall ägna tio minuter åt detta mål tre gånger i dag, och vi skall

be att få se den verkliga världen resa sig för att ersätta de dåraktiga

bilder som vi håller kära med sanna tankar som uppstår i

stället för tankar som inte har någon mening, ingen verkan och

varken källa eller substans i sanningen.

11. Detta tillstår vi när vi börjar våra övningsstunder. Börja med

detta:

Jag ber att få se en annan värld, och tänka en annan sorts

tanke än dem jag hittade på. Världen jag söker gjorde jag inte

ensam, och de tankar jag vill tänka är inte mina egna

Iaktta ditt sinne under några minuter och se, även om dina ögon

är slutna, den vettlösa värld som du tror är verklig. Gå även igenom

de tankar som är förenliga med en sådan värld, och som du

tror är sanna. Släpp dem sedan, och sjunk ner under dem till den

heliga plats där de inte kan komma in. Det finns en dörr under

dem i ditt sinne, som du inte kunde stänga helt när du ville dölja

det som ligger bortom.

12. Sök efter den dörren och finn den. Men innan du försöker

öppna den, påminn dig om att ingen kan misslyckas som försöker

nå sanningen. Och det är detta du ber om i dag. Ingenting

annat än detta betyder någonting nu; inget annat mål värdesätter

du eller söker nu, ingenting framför denna dörr vill du egentligen

ha, och du söker bara det som ligger bakom den.

13. Sträck ut handen och se hur lätt dörren går upp när din enda

avsikt är att gå igenom den. Änglar lyser upp vägen så att allt

mörker försvinner, och du står i ett ljus så starkt och klart att du

kan förstå allt du ser. Ett kort ögonblick av överraskning kommer

kanske att få dig att stanna till, innan du förstår att den värld

du ser framför dig i ljuset återspeglar sanningen som du kände,

och inte helt hade glömt bort när du planlöst vandrade i väg i

drömmar.

14. Du kan inte misslyckas i dag. Med dig vandrar Anden Som

Himlen sände dig, så att du en dag skulle kunna närma dig

denna dörr, och med Hans hjälp utan ansträngning passera igenom

den till ljuset. I dag har den dagen kommit. I dag håller

Gud sitt gamla löfte till Sin helige Son, liksom Hans Son kommer

ihåg sitt löfte till Honom. Detta är en glädjens dag, för vi kommer

till den avtalade tid och plats där du kommer att finna målet

för allt ditt sökande här, och för allt världens sökande, som samtidigt

tar slut när du går in genom dörren.

15. Kom ofta ihåg att den här dagen skall vara en dag av särskild

glädje, och avstå från dystra tankar och meningslös klagan.

Frälsningens tid har kommit. Himlen har själv bestämt att den här

dagen skall vara en tid av nåd för dig och för världen. Om du

glömmer detta lyckliga faktum, påminn dig själv om det med

detta:

I dag söker jag och finner allt jag vill ha.

Mitt enda syfte erbjuder mig det.

Ingen kan misslyckas som försöker nå sanningen.

Lämna ett svar