Dagens EKIMlektion 2 maj

LEKTION 122

Förlåtelse erbjuder allt jag vill ha.

1. Vad skulle du kunna vilja ha som förlåtelsen inte kan ge? Vill du

ha frid? Förlåtelsen erbjuder den. Vill du ha lycka, ett lugnt

sinne, en visshet om syftet, och en känsla av värde och skönhet

som går bortom världen? Vill du ha omtanke och trygghet, och

alltid värmen från ett säkert beskydd? Vill du ha en stillhet som

inte kan störas, en varsamhet som aldrig kan skadas, ett djupt,

varaktigt välbefinnande, och en vila så fullkomlig att den aldrig

kan oroas?

2. Allt detta, och mer, erbjuder förlåtelsen dig. Den glittrar inför

dina ögon när du vaknar, och ger dig glädje att möta dagen med.

Den smeker din panna medan du sover, och vilar på dina ögonlock

så att du inte ser drömmar om rädsla och ondska, illvilja och

attack. Och när du vaknar igen erbjuder den dig ännu en dag av

lycka och frid. Allt detta, och mer, erbjuder förlåtelsen dig.

3. Inför dem som ser på världen med oförsonliga ögon låter förlåtelsen

slöjan lyftas som döljer Kristi ansikte. Den låter dig känna

igen Guds Son, och renar ditt minne från alla döda tankar så att

hågkomsten av din Fader kan höja sig över ditt sinnes tröskel.

Vad skulle du vilja ha som förlåtelsen inte kan ge? Vilka andra

gåvor än dessa är det värt att söka efter? Vilket inbillat värde,

meningslös verkan eller flyktigt löfte som aldrig hålls kan inge

mer hopp än det som förlåtelsen för med sig?

4. Varför skulle du söka efter ett annat svar än det som kommer

att vara svar på allt? Här är det fullkomliga svaret, givet på bristfälliga

frågor, meningslösa önskningar, halvhjärtad villighet att

höra, och mindre än halvdan uthållighet och ofullständig förtröstan.

Här är svaret! Sök inte längre efter det. Du kommer

inte att finna något annat i stället.

5. Guds plan för din frälsning kan inte ändras, inte heller kan den

misslyckas. Var tacksam för att den förblir exakt så som Han

planerade den. Oföränderlig står den framför dig som en öppen

dörr, och med värme och välkomnande kallar den på dig från

andra sidan dörren och ber dig stiga in och känna dig hemma,

där du hör hemma.

6. Här är svaret! Vill du stå utanför när hela Himlen väntar på

dig där inne? Förlåt och bli förlåten. Som du ger så kommer du

att få. Det finns ingen annan plan än denna för Guds Sons frälsning.

Låt oss i dag glädjas åt att det är så, för här har vi ett svar,

klart och tydligt, bortom allt svek i sin enkelhet. Alla härvor som

världen har spunnit av sköra spindelnät försvinner inför makten

och storslagenheten i detta ytterst enkla uttalande om sanningen.

7. Här är svaret! Vänd dig inte bort för att åter planlöst irra

omkring. Acceptera frälsningen nu. Den är Guds gåva, och inte

världens. Världen kan inte ge några gåvor av värde till ett sinne

som har tagit emot det Gud har givit som sitt eget. Gud vill att

frälsningen skall tas emot i dag, och att förvecklingarna i dina

drömmar inte längre döljer sitt intet för dig.

8. Öppna ögonen i dag och se på en lycklig värld där det råder

trygghet och frid. Förlåtelsen är det medel genom vilket den

kommer för att inta helvetets plats. I stillhet stiger den upp för

att möta dina öppna ögon, och fylla ditt hjärta med djup ro när

gamla sanningar, för evigt nyfödda, stiger upp i din medvetenhet.

Det du då kommer att minnas kan aldrig beskrivas. Men

din förlåtelse erbjuder dig det.

9. Medan vi minns de gåvor som förlåtelsen ger tar vi oss an våra

övningar i dag med hopp och tro att detta kommer att vara den

dag när frälsningen blir vår. Med allvar och glädje skall vi söka

efter den i dag, medvetna om att vi håller nyckeln i våra händer,

och acceptera Himlens svar på det helvete vi har gjort, men där vi

inte längre vill stanna kvar.

10. Morgon och kväll ger vi med glädje en kvart till det sökande

som garanterar slutet på helvetet. Börja full av hopp, för vi har

nått den vändpunkt där vägen blir mycket lättare. Och vägen vi

ännu har kvar att vandra är nu kort. Vi är förvisso nära den fastställda

stund när drömmen är över.

11. Sjunk in i lyckan när du börjar dessa övningsstunder, för de

erbjuder de säkra belöningar som kommer av att frågor blivit

besvarade, och det som ditt accepterande av svaret för med sig. I

dag kommer det vara dig förunnat att känna den frid som förlåtelsen

erbjuder, och den glädje som det ger dig att slöjan lyfts.

12. Inför det ljus som du kommer att ta emot i dag förbleknar

världen tills den försvinner, och du kommer att se en annan värld

uppstå som du saknar ord att beskriva. Nu går vi rakt in i ljuset,

och vi tar emot de gåvor som sedan tidens början hållits i förvar

åt oss i väntan på den här dagen.

13. Förlåtelsen erbjuder allt du vill ha. Alla de ting du vill ha ges

till dig i dag. Låt inte dina gåvor minska under dagen, när du på

nytt återvänder för att möta en värld av skiftande förändringar

och dystra skenbilder. Håll kvar dina gåvor tydligt i din medvetenhet

medan du ser det oföränderliga i förändringens hjärta;

sanningens ljus bakom skenbilderna.

14. Frestas inte att låta dina gåvor gå dig ur händerna och sjunka i

glömska, utan håll dem bestämt i ditt sinne genom dina försök

att tänka på dem åtminstone en minut varje kvart som går. Påminn

dig själv om hur värdefulla dessa gåvor är med denna

påminnelse, som har makten att bevara dina gåvor i din medvetenhet

hela dagen:

Förlåtelse erbjuder allt jag vill ha.

I dag har jag accepterat detta som sant.

I dag har jag tagit emot Guds gåvor.

Lämna ett svar