Dagens EKIMlektion 29 april

LEKTION 119

Att repetera morgon och kväll:

1. (107) Sanningen kommer att rätta alla misstag i mitt sinne.

Jag misstar mig när jag tror att jag kan skadas på något sätt.

Jag är Guds Son, vars Själv tryggt vilar i Guds Sinne.

2. (108) Att ge och att få är i sanning ett.

I dag skall jag förlåta allt, så att jag kan lära mig hur jag skall

acceptera sanningen i mig, och börja förstå min syndfrihet.

3. Varje hel timme:

Sanningen kommer att rätta alla misstag i mitt sinne.

Varje halv timme.

Att ge och att få är i sanning ett.

Lämna ett svar