Dagens EKIMlektion 25 mars

LEKTION 84

Detta är de tankegångar vi repeterar i dag:

1. (67) Kärleken skapade mig lik Sig Själv.

Jag är min Skapares avbild. Jag kan inte lida, jag kan inte uppleva

förlust och jag kan inte dö. Jag är inte en kropp. Jag vill

förstå min verklighet i dag. Jag skall inte dyrka några avgudar,

inte heller förhöja min egen självbild för att ersätta mitt Själv. Jag

är min Skapares avbild. Kärleken skapade mig lik Sig Själv.

2. Du kanske tycker att dessa specifika former är till hjälp när du

tillämpar tankegången:

Låt mig inte se en illusion om mig själv i detta.

När jag ser på detta, låt mig då minnas min Skapare.

Min Skapare skapade inte detta så som jag ser det.

3. (68) Kärleken hyser inte agg.

Agg är fullständigt främmande för kärleken. Agg attackerar

kärleken och håller dess ljus dolt. Om jag hyser agg attackerar

jag kärleken, och attackerar därför mitt Själv. På så sätt blir mitt

Själv främmande för mig. Jag är fast besluten att inte attackera

mitt Själv i dag, så att jag kan minnas Vem jag är.

4. Dessa specifika former kommer att vara till hjälp när du

tillämpar den här tankegången:

Detta rättfärdigar inte att jag förnekar mitt Själv.

Jag skall inte använda detta för att attackera kärleken.

Låt inte detta fresta mig att attackera mig själv.

Lämna ett svar