Dagens EKIMlektion 14 juni

LEKTION 165

Låt inte mitt sinne förneka Guds Tanke.

1. Vad är det som får den här världen att tyckas verklig om inte ditt

eget förnekande av sanningen som ligger bortom? Vad annat än

dina tankar på förtvivlan och död skymmer den fullkomliga

lycka och det eviga liv som är din Faders Vilja för dig? Och vad

skulle kunna gömma det som inte kan döljas förutom illusioner?

Vad skulle kunna hålla dig borta från det som du redan har förutom

ditt val att inte se det, ditt förnekande att det finns där?

2. Guds Tanke skapade dig. Den har inte lämnat dig, inte heller

har du för ett ögonblick varit åtskild från den. Den tillhör dig.

Genom den lever du. Den är ditt livs Källa och du är ett med

den, och allt är ett med dig eftersom den inte har lämnat dig.

Guds Tanke beskyddar dig, har omsorg om dig, gör din viloplats

mjuk och jämnar din väg genom att lysa upp ditt sinne

med lycka och kärlek. Evighet och evigt liv lyser i ditt sinne,

eftersom Guds Tanke inte har lämnat dig, och fortfarande finns

kvar hos dig.

3. Vem skulle förneka sin trygghet och sin frid, sin glädje, sitt

helande och sin sinnesfrid, sin stilla vila, sitt lugna uppvaknande,

om han bara såg var de fanns? Skulle han inte ögonblickligen

göra sig beredd att gå dit där de finns, och förkasta allt annat som

värdelöst i jämförelse med dem? Och när han har funnit dem,

skulle han då inte förvissa sig om att de stannar kvar hos honom,

och att han blir kvar hos dem?

4. Förneka inte Himlen. Den är din i dag, om du bara ber om

den. Inte heller behöver du varsebli hur stor gåvan är, hur förändrat

ditt sinne kommer att vara innan den kommer till dig. Be

om att få, och den ges till dig. Övertygelsen ligger i den. Så

länge som du inte välkomnar den som din, stannar ovissheten

kvar. Men Gud är rättvis. Det behövs ingen visshet för att ta

emot det som endast ditt accepterande kan ge.

5. Be innerligt. Du behöver inte vara säker på att du ber om det

enda du vill ha. Men när du har tagit emot det, kommer du att

vara säker på att du har den skatt som du alltid sökt. Vad skulle

du då byta ut den mot? Vad skulle nu kunna förmå dig att låta

den blekna bort från ditt hänförda sanna seende? För detta seende

bevisar att du har bytt ut din blindhet mot Kristi seende

ögon; ditt sinne har lagt förnekandet åt sidan, och accepterar

Guds Tanke som ditt arv.

6. Nu är alla tvivel över, resans slut säkerställt, och frälsningen

har givits till dig. Nu finns Kristi makt i ditt sinne för att hela så

som du blev helad. För nu är du bland världens frälsare. Din

bestämmelse ligger där och ingen annanstans. Skulle Gud gå

med på att låta Sin Son hungra för evigt därför att han nekat sig

själv den näring han behöver för att leva? Det finns överflöd i

honom, och inget berövande kan avskära honom från Guds stödjande

Kärlek och från hans hem.

7. Öva full av hopp i dag. För hoppet är förvisso berättigat.

Dina tvivel är meningslösa, för Gud är viss. Och Tanken på Honom

är aldrig borta. Vissheten måste finnas i dig som är Hans

värd. Den här kursen tar bort alla tvivel som du har låtit komma

emellan Honom och din visshet om Honom.

8. Vi räknar med att Gud, och inte vi själva, ger oss visshet. Och i

Hans Namn övar vi så som Hans Ord säger att vi skall göra.

Hans visshet ligger bortom varje tvivel vi har. Hans Kärlek

finns kvar bortom varje rädsla vi har. Tanken på Honom är fortfarande

bortom alla drömmar och i våra sinnen, i enlighet med

Hans Vilja.

Lämna ett svar